Hvad er EUX?

EU + X = EUX

En eux business er en erhvervsrettet ErhvervsUddannelse (EU) med gymnasial eksamen (X). Uddannelsen er for dig, der vil arbejde professionelt, på et højt niveau, og hele tiden have muligheden for at rykke videre.

Med en eux business udelukker du intet, men holder mulighederne åbne. Du uddanner dig til specialist inden for det fagområde, du brænder for, og samtidig får du adgang til videreuddannelse.

EUX for dig, der kommer direkte fra folkeskolen

Uddannelsens opbygning

Eux business er en erhvervsuddannelse, der indeholder følgende: 

Med en eux business skal du ikke vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. I stedet kombinerer du begge dele, og får – på én gang – en erhvervsfaglig studentereksamen med adgang til videregående studier og muligheden for at blive elev i en virksomhed.

Videreuddannelse

Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse efter andet år, da du med en eux business får fag på gymnasiale niveauer. Du har fx direkte adgang til uddannelsen til markedsførings-, handels- eller finansøkonom, ejendomsmægler, revisor, speditør og designer og mange flere.