praktikkonsulent

AspIT søger praktikkonsulent

Tietgen KompetenceCenter udbyder AspIT, en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge med Asperger Syndrom eller lignende, hvis formål er, at de unge opnår beskæftigelse inden for IT-området. Uddannelsen udbydes af erhvervsskoler 10 steder i Danmark.

Praktikkonsulentens ansvar er at sikre etablering af praktikforløb og jobs. Praktikkonsulenten har ansvaret for ”output” i AspIT-uddannelsen. Praktikkonsulenten skal sikre elevernes praktikforløb, opfølg­ning på forløbet og støtte eleven, virksom­heden, jobcentret og UU vejledere med at finde og fastholde det rette praktikforløb/ job og ansættelsesform. Praktikkonsulenten arbejder desuden tæt sammen med lærere og de specialpædagogiske vejledere om ud­vikling af den enkelte elevs kompetencer med sigte på elevens praktikforløb.

Praktikkonsulenten skal sikre kontakt til eks­terne samarbejdspartnere, dokumentere i forhold til eksterne samarbejdspartnere og vejlede eleverne individuelt i forhold til deres bestræbelser på opnåelse af varig be­skæftigelse. Det er centralt, at du kan sam­arbejde med virksomheder, kollegaer og eleven i planlægningen af den ønskelige udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer samt virksomhedens ønsker og muligheder.

Du skal kort sagt være med til at fastholde AspITs unikke resultat med 80% af eleverne i ordinær og varig beskæftigelse eller videre uddannelse ved afslutningen på uddan­nelsen.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at arbejde med målgruppen og samt erfaring med at samarbejde med virksom­heder, jobcentre, UU vejledere og sagsbe­handlere i kommunerne.

Du vil blive en del af et tværfagligt team af medarbejdere der er passionerede både ift. deres fag og den mission der ligger i dette særlige uddannelsestilbud. Det er en forudsætning, at du er fleksibel, rummelig og har en positiv indstilling til teamarbejde.

Som person er du udadvendt og strukture­ret og kan bevare overblikket med mange bolde i luften. Og du brænder for at støtte unge mennesker i deres uddannelse og til­værelse generelt. Du har desuden god for­retningsforståelse, og du kan sætte dig ind i virksomhedens behov, ligesom du kan vej­lede virksomheden i forhold til elevens prak­tikforløb og derigennem etablere et godt grundlag for en solid praktik, som giver ele­ven mulighed for ansættelse i virksomheden efter endt praktikforløb.

Hvis du kan genkende dine personlige kvali­fikationer og faglige kompetencer i ovenstå­ende, hører vi meget gerne fra dig. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter. Ansættelsen er på fuld tid. Ansættelsen finder sted efter relevant overenskomst med Finansministeriet. Du vil få base i Næstved, men have Midt- og Sydsjælland, Lolland og Falster som din arbejdsplads.

Vi opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund og tilhørsforhold, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Du kan læse meget mere om AspIT på aspit.dk. Du er også velkommen til at kontakte uddannelsesleder Kimmie Falk på 65452515.

Ansøgningsfrist 18. maj 2018.

Ansættelsessamtale 22. maj 2018. 

Vi opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund og tilhørsforhold, til at søge stillingen.

Ansøgning modtages kun via denne ansøgningsformular, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og andre relevante bilag. (max. 2 filer)