Bestyrelsen på Tietgen

 

Navn

Udpeget af

Bestyrelsesformand
CEO Peter Zinck

Fynsk   Erhverv (fra Dansk Erhverv)

Næstformand
Afdelingsformand Martin Rasmussen

HK Midt

Øvrige   medlemmer 
Adm. direktør Jens Hempel-Hansen

Fynsk Erhverv (fra DI)

Regionsdirektør Søren Jan Nielsen

Fynsk   Erhverv (fra Finansrådet)

Afdelingssektorformand Anne Marie Bay

HK Midt

Fuldmægtig, erhvervsrådgiver
Niels J. Ellegaard

HK Midt   (fra Finansforbundet)

Fuldmægtig Bjørn Bjerrehøj

Odense   Byråd

Adm. direktør Hemming Van

Bestyrelsen

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm

Bestyrelsen

Medarbejderrepræsentanter  
Kontorleder Lena Baunsgaard Pedersen

Service-/adm. medarb.

Handelsoverlærer Lena Bækholm

Underviserne

Elevrepræsentanter 
Sebastian Svarrer Kristiansen

Eux Business

Jonas Franz Larsen

Hhx

Bestyrelsen udpeger skolens direktør, der formelt og juridisk varetager den daglige ledelse af skolen.