Mulig strejke og lockout

Tietgen vil blive berørt af lockout, som følge af overenskomstforhandlingerne (OK18).

Du kan på denne side finde relevant og løbende information vedrørende elever, kursister og ansatte.

Tietgen er ikke omfattet af strejkevarsler. Imidlertid er vi blevet udtaget af Finansministeriet til at lockoute medarbejdere, som er medlem af en organisation, der er part i konflikten. Dette gælder organisationerne AC, HK og 3F.

Vi håber fortsat, at der findes en forhandlingsløsning – og vi er opmærksomme på, at forligsinstitutionen kan udsætte en konflikt i op til 2 gange 14 dage, hvis der blot er udsigt til et muligt forlig.

Sidste nyt om OK18

18. april 2018 - Konflikten er nu udsat i endnu 14 dage. Dette betyder, at Tietgen kan blive ramt af lockout fra den 12. maj – eller 5 dage efter, at forligsmanden har erklæret sammenbrud i forhandlingerne. 

Elever på Tietgen Handelsgymnasium

Eksamen

Hvilke konsekvenser en evt. konflikt vil have for afholdelse af eksamen afhænger af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Undervisningsministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner.

I tilfælde af en konflikt vil vi efter konfliktens afslutning modtage information fra Undervisningsministeriet om, hvordan vi skal afvikle prøverne samt hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Ministeriet tilstræber, at eleverne kan modtage deres eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Studieture

Vi håber og regner med at kunne gennemføre alle studieture på Tietgen, men skulle konflikten trække ud, vil vi blive nødsaget til at aflyse turene. Strejke/lockout er desværre ikke gyldig grund til at få elevernes indbetalte penge refunderet fra forsikrings- eller rejseselskab. Vi må derfor henvise til elevernes eventuelle egne forsikringer. 

Udgifter som skolen ikke har afholdt ifb. med turen vil naturligvis blive refunderet. Man kan læse meget mere på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

Adgang til IT-systemer

Tidligst fra den 6. maj startes en kontrolleret nedlukning af forskellige IT-systemer. Det betyder, at elever kan se deres skemaer i Outlook men ikke i Elevplan. Adgangen til Systime sikres ved, at eleven i tide ændrer login fra UNI-login til eksempelvis deres mailadresse. Canvas er Tietgens eget system, og vil derfor ikke blive berørt.
Netprøver kan ikke ses, så der kan ikke tastes eller ses karakterer.

Gallafest

Konflikten får ingen indflydelse på årets Gallafest. Denne afvikles som normalt uanset om strejke og lockout træder i kraft.

Mere information om OK18 i relation til gymnasiale uddannelser

Elever på Tietgen Business

Eksamen

Hvilke konsekvenser en evt. konflikt vil have for afholdelse af eksamen afhænger af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Undervisningsministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner.

I tilfælde af en konflikt vil vi efter konfliktens afslutning modtage information fra Undervisningsministeriet om, hvordan vi skal afvikle prøverne samt hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Dette har dog ingen betydning for elevers søgning af elevpladser. 

Ministeriet tilstræber, at eleverne kan modtage deres eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Undervisning

Lockouten træder tidligst i kraft den 12. maj, og kun ganske få undervisere bliver ramt af en eventuel lockout. Derfor vil næsten alt undervisning på både grundforløbet og hovedforløbet ikke være berørt. Ledelsen på Tietgen Business vil inden en evt. konflikt orientere og informere eleverne om, hvorvidt og i hvilket omfang undervisningen vil blive påvirket, og hvordan den eventuelt aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Adgang til IT-systemer

Tidligst fra den 6. maj startes en kontrolleret nedlukning af forskellige IT- systemer. Det betyder, at elever kan se deres skemaer i Outlook men ikke i Elevplan. Adgangen til Systime sikres ved, at eleven i tide ændrer login fra UNI-login til eksempelvis deres mailadresse. Canvas er Tietgens eget system, og vil derfor ikke blive berørt.

Øvrigt

Fra tidligere konflikt i 2013 ved vi, at der blandt vores voksne elever med egne børn kan opstå pasningsproblemer. Det vil ikke være muligt at tage børn med på skolen, mens far/mor har undervisning.

Mere information om OK18 i relation til erhvervsrettede uddannelser, praktik m.m.

Kursister på Tietgen KompetenceCenter

  • Kursusdage
    (Tekst følger)
  • Andet
    (Tekst følger)

 Mere information om OK18 i relation til de almene voksenuddannelser

Mere information om OK18 i relation til AMU

Ansatte på Tietgens afdelinger 

Er du som medarbejder omfattet af konflikten, må du ikke arbejde . Er du ikke omfattet, skal du fortsat arbejde. Er du i tvivl, om du er omfattet af konflikten, kan du maile her og få konkret afklaring.

Tietgen vil først kunne konfliktrammes 5 dage efter et sammenbrud i forhandlinger. Hvis der opstår konfliktsituation, vil vi komme med melding om situationen og en ’køreplan’ for konfliktperioden, inden perioden starter. Denne melding vil tilgå både elever, kursister og medarbejdere.