Martin Pedersens Mindelegat

Elever på Tietgen har mulighed for at ansøge om legatportioner fra Martin Pedersens Mindelegat. I legatets vedtægter indgår bl.a. formål om ”at støtte unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældendes mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet.”  

Målgruppen er elever på handelsskolernes merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser og handelsgymnasiet), der 

  • ønsker at komme på studieophold i udlandet med fokus på handel (på en nærmere angivet uddannelsesinstitution).  
  • skal i praktik i udlandet inden for handelsområdet (en gros eller detailområdet).  
  • skal i praktik i udlandet med arbejdsopgaver på det administrative område i en handelsvirksomhed.  

Opholdet i udlandet skal være af mindst 14 dages varighed.  

Ansøgningsprocedure:  

Interesserede elever er velkomne til forud for eventuel ansøgning at rette henvendelse til egen studievejleder på Tietgen.  

Elektronisk ansøgning via hjemmesiden www.martinpedersensmindelegat.dk, hvor der også findes yderligere oplysninger om legatet.  

Ansøgere skal inden den 1. maj 2018 sende et udfyldt elektronisk ansøgningsskema til Tietgen via Mindelegatets hjemmeside.  

Annette Vilhelmsen
Direktør