Tietgens jubilæumslegat

BEMÆRK Legatet kan kun søges af nuværende og tidligere elever fra Tietgen, og det vil fortrinsvis være nuværende elever, der kommer i betragtning.

Fonden Tietgens Jubilæumslegat er dannet ved en sammenlægning af fondene TietgenSkolens Jubilumslegat (indstiftet i forbindelse med TietgenSkolens 25 års jubilæum i 1979), TietgenSkolens Legat, N. Petersen Trælastforretnings og Frederiksbroens Kalkværks Mindelegat samt Haandværkersparekassens Jubilæumslegat. 

Fondens formål er at skabe mulighed for at sende dansk ungdom, fortrinsvis nuværende elever på Tietgen, på udlandsophold eller til videreuddannelse på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og anerkendte skoler i udlandet. 

Skolen anvender følgende fordelingsprincipper: 

1. Længere studieophold (10.000 – 15.000 kr.)

2. Korte studieophold under ½ år (ca. 5.000 kr.) 

3. Praktikophold, opgaveskrivning o.lign. (ca. 3.000 kr.) 

4. Studierejser m.v., der søges samlet for et helt hold (10.000 – 15.000 kr.). 

Der ydes primært støtte til udlandsophold: 

    • Studieophold
    • Praktik
    • Videregående uddannelse på anerkendte uddannelsesinstitutioner i udlandet
    • Udvekslingsrejser og lign. 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2018. 

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens hidtidige uddannelsesforløb, oplysninger om det ønskede studieophold eller den ønskede uddannelse samt et fyldestgørende budget. 

Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Tietgens Jubilæumslegat og sendes pr. mail til abjo@tietgen.dk, direktionssekretær Anette Birkholm Jørgensen.  

Meddelelse om legattildeling vil blive udsendt ultimo juni 2018. Legatet vil kunne anvises til udbetaling, når studieophold eller optagelse på læreanstalt er bekræftet. 

Eventuelle spørgsmål vedr. legater rettes til Anette Birkholm Jørgensen, abjo@tietgen.dk, tlf. 65 45 22 60. 

 

Annette Vilhelmsen
Direktør