Grundlæggende lederuddannelse

Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer?

Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

 • bliv mere bevidst om ledelse 
 • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? 
 • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? 
 • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? 
 • personlig planlægning - få styr på din egen tid! 
 • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Udbytte

Du bliver bevidst om din lederrolle og får indsigt i hvad god ledelse er samt lærer at anvende forskellige lederstile og metoder.

Du bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler.

Du bliver bedre til personlig planlægning, får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.

Du får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Uddannelsen er optaget på Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
  47753 Ledelse og samarbejde
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47754 Mødeledelse
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job Kr. 2.470,00 Kr. 7.723,35
Ledige Kr. 7.723,35 (via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Grundlæggende lederuddannelse

Start Slut Sted I job Ledig
14-05-2018 05-09-2018 Odense Tilmeld Tilmeld
Der er løbende optag.
Start Slut Kursusnavn
14.05.2018 16.05.2018 Ledelse og samarbejde
06.06.2018 07.06.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
08.06.2018 08.06.2018 Mødeledelse
25.06.2018 26.06.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
13.08.2018 14.08.2018 Situationsbestemt ledelse
03.09.2018 05.09.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse

Rugårdsvej 286, 5210, Odense NV

04-09-2018 11-12-2018 Vejle Tilmeld Tilmeld
Start Slut Kursusnavn
04.09.2018 04.09.2018 Ledelse og samarbejde
06.09.2018 07.09.2018 Ledelse og samarbejde
17.09.2018 18.09.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
08.10.2018 09.10.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
29.10.2018 30.10.2018 Situationsbestemt ledelse
19.11.2018 19.11.2018 Mødeledelse
20.11.2018 20.11.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse
10.12.2018 11.12.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse

Boulevarden 48, 7100, Vejle

17-09-2018 12-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld
Der er løbende optag.
Start Slut Kursusnavn
17.09.2018 19.09.2018 Ledelse og samarbejde
08.10.2018 09.10.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
10.10.2018 10.10.2018 Mødeledelse
01.11.2018 02.11.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
22.11.2018 23.11.2018 Situationsbestemt ledelse
10.12.2018 12.12.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse

Rugårdsvej 286, 5210, Odense NV