Business

Nye uddannelser med grund- og studieforberedende forløb


HANDELS-
GYMNaSIUM

Et gymnasium tættere på virkeligheden.


Nyborg

Tag en hhx eller den nye EUD/EUX i Nyborg


Kompetence-center

Nye udfordringer. Nye tekno-logier. Nye ledelsesformer. Nye konkurrenter. For fremtiden.

Det sker på Tietgen

Tietgen