Tietgen Business

Erhvervsuddannelser med eller uden gymnasial eksamen


HANDELS-
GYMNaSIUM

Et gymnasium tættere på virkeligheden.


Kompetence-center

Nye udfordringer. Nye tekno-logier. Nye ledelsesformer. Nye konkurrenter. For fremtiden.

Det sker på Tietgen

overview image

Ny direktør for Tietgen

Bestyrelsen for Tietgen har valgt at ansætte Annette Vilhelmsen, som ny direktør

Nyhed

Tietgen