English

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Håndtering og registrering af data i virksomhedens it-systemer

På dette kursus lærer du at anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data i virksomheden og at kunne beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Du lærer at håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldig/ugyldige data

Indhold

Datahåndtering i praksis 

 • Vær hensigtsmæssig i datahåndteringen
  - Undgå dobbeltarbejde
 • Validitet og datavalidering
 • Indsamling og registrering af data
 • Evt. tilretning af data
 • Dataflow
 • Datahåndtering med Excel
  - Datavalidering i Excel
 • Overfør (genanvend) data fra et program til et andet 
 • Sikkerhed 
 • Persondataloven
  - Håndtering af data efter gældende regler

Programversion

Microsoft Office 2016 m.fl.

Udbytte

Du lærer at arbejde med data fra virksomhedens it-system, herunder indsamling, registrering og overførsel af data, og du kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

Du får større kendskab og erfaring med at arbejde i Excel. Overførsel og behandling af data foregår typisk i Excel.

Du får kendskab til vigtigheden af gyldige data og datavalidering.

Du kan håndtere og behandle data og personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til personer, som skal arbejde med at håndtere virksomhedens data.

Forudsætninger

Du bør have kendskab til styresystemer og kontorpakken, herunder Excel.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 376,00
Højtuddannet: kr. 1.255,80