English

Kommunikation og feedback

Kurset har fokus på kommunikation og feedback på jobbet både med kunder, borgere og kolleger.

Du arbejder med din egen kommunikation og bliver bevidst om, hvordan du selv kan få en samtale til at lykkes. Kurset sætter fokus på, hvordan kropsprog, aktiv lytning, feedback og spørgeteknik har stor indflydelse på, hvordan en kommunikation forløber mellem mennesker.

Indhold

  • forskellige typer spørgeteknik 
  • rammer og strategi for en samtale i forhold til samtalens formål 
  • effektiv opgave- & problemløsning 
  • aktiv lytning 
  • afkodning af kropssprog.

Udbytte

Du øger din bevidsthed om, hvile elementer kommunikation består af og vil erfare, hvordan du selv aktivt kan få samtaler med kunder, borgere og kolleger til at lykkes.

Målgruppe

Kurset henvender sig dig, som arbejder med kommunikation på jobbet, og som ønsker viden om samtalers dynamik og betydningen af konstruktiv feedback

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset 'Kommunikation og feedback'. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 126,00
Højtuddannet: kr. 716,50