fra 9./10. klasse

fra 9./10. klasse

Eux for dig, der kommer direkte fra folkeskolen

Under 20 år

Under 20 år

Du forlod folkeskolen for mere end 14 måneder siden

Over 20 år

Over 20 år

En erhvervsuddannelsen for dig, der er fyldt 20 år

2-årig elevtid

2-årig elevtid

Efter grundforløb og studieår venter en to-årig elevtid

Det sker på eux business

EUS online på 10 uger

EUS online på 10 uger

EUS Business - 10 uger er for dig, der har bestået en stx, htx eller hf.

EUD Business

Følg os på Facebook

Følg os på Facebook

Følg Tietgen Business på Facebook