Årets gang

Fællessamlinger
Cirka én gang om måneden samles hele skolen i salen, hvor der gives in­for­mationer om forskellige ting, der synges eller holdes foredrag af folk udefra.

 

Fredagsbar
Cirka én gang om måneden arrangerer festudvalget fredagsbar i kantinen. Alle elever og lærere er velkomne til et par hyggelige timer fra kl. 13.15 – 16.00 med musik, underholdning og konkurrencer. Inden juleferien afholdes den år­lige julebar, hvor festudvalget tager afsked med de medlemmer, der går i 3. g.

 

Fester
I løbet af året afholdes forskellige fester. De foregår alle i salen med musik fra diskoteker. Umiddelbart efter skolestart er der Introfest med bl.a. bord­dæk­ningskonkurrence for alle klasser. I maj er der gallafest - dog kun for 3. g’erne.