Brobygning

På Tietgen Handelsgymnasium tilbyder vi brobygnings- og præsentationskurser af henholdsvis 5 og 2-3 dages varighed. Her får du mulighed for at opleve atmosfæren på handelsgymnasiet og snuse til både kendte og nye fag som for eksempel virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, kulturforståelse, innovation.

Hvis du er interesseret i at deltage i et brobygnings- eller præsentationskursus på handelsgymnasiet, skal du snakke med din skole eller kontakte Claus Just Pedersen på telefonnummer 65 45 22 15 alternativt mail til clpe@tietgen.dk