Værdier

Værdier er vigtige for os. De er grundstenen, kulturen og vores varemærke på handelsgymnasiet.

Vi har 5 værdier:

  1. Faglig stolthed
  2. Aktive medspillere
  3. Ærlighed
  4. Læring og viden
  5. Personlig udvikling

Dette ligger der bag ved værdierne:

1. Faglig stolthed
”Vi er stolte af vores fag og pædagogik, som udvikler alle til at møde fremtidens og erhvervslivets udfordringer”.

2. Aktive medspillere
”Vi er aktive medspillere i alt hvad vi gør. Derfor forholder vi os aktivt og kon-struktivt til egen og andres hverdag. Vi tager ejerskab i løsning af opgaver. I takt med behov og forventninger er vi aktive i informationssøgning og kommunikerer præcist og effektivt – internt og med omverdenen.”

3. Ærlighed
”Vi er åbne og ærlige i en konstruktiv dialog med hinanden og har fokus på løsninger frem for begrænsninger”.

4. Læring og viden
”Vi deler viden og skaber den bedste læring for hinanden i formelle og uformelle sammenhænge.”

5. Personlig udvikling
”Vi tilstræber at give alle mulighed for at erhverve kompetencer til at forfølge såvel egne som fælles mål.”

… samtidig med at vi morer os.