English

Praktisk info til voksenelever

Du er voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Som voksenelev aflønnes du på særlige vilkår.

Er du voksenelev?

Du betragtes som voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Du er som voksenelev ansat på præcis samme uddannelsesmæssige betingelser, som elever under 25 år og kommer ud med samme uddannelse. Du tager blot en erhvervsuddannelse for voksne - også kaldet EUV. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold tilrettelægges ud fra din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om euv business på Tietgen Business her

Løn til voksenelever

Din løn er fastsat efter overenskomsten, der er inden for din virksomheds branche. Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel. Overenskomsten er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Løn på detailuddannelsen

Er du elev inden for butik- eller detailområdet aflønnes du efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Løn for voksenelever efter 1. august 2015

Startede du dit grundforløb efter den 1. august 2015,  skal du ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 aflønnes med 18.666 kr. pr. måned.


Løn for voksenelever før 1. august 2015

Startede du dit grundforløb før den 1. august 2015,  skal ifølge butiksoverenskomsten 2014-2017 aflønnes med 18.666 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Er du kontor-, handels- og eventelev aflønnes du efter funktionæroverenskomsten for handel, viden og service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - medmindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri, herunder HK/Privat.

I følge Funktionæroverenskomsten for handel, viden og services' lønsatser pr. 1. marts 2017 aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

Industriens funktionæroverenskomstens pr. 1. marts 2017 hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal dog aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål der drejer sig om voksenelever er du velkommen til at kontakte en af vores praktikkonsulenter i PraktikService.

Christel Bjerremann Hansen

Praktikpladskonsulent inden for detail og event Telefon: 65 45 20 89 Mail: ciha@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikpladskonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikpladskonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikpladskonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk