English

Værd at vide om elevtiden

Her kan du finde information om elevløn, ferie, arbejdstid for elever og gode råd til din jobsøgning, hvis du skal ud og søge elevstillinger.

Regler for løn, arbejdstid og ferie

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er virksomheden ansvarlig for at overholde arbejdstid, sørge for at du får den rigtige løn og andre gældende regler i de to år du er ansat som elev. 

Elevløn

Elevlønen er fastsat efter overenskomsten inden for din virksomhedens branche. Er din virksomhed ikke omfattet af en overenskomst, skal du som elev alligevel have løn efter brancheoverenskomsten. Overenskomsten er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Løn for elever efter 1. august 2015

Er du som elev påbegyndt dit grundforløb efter den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 11.534 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.776 kr.
3. år pr. måned: 13.942 kr.

Ved 2 års elevtid starter du på sats 2, dvs. 12.776 kr. Ved 1 års elevtid starter du på sats 3.

Har du en eux, stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 1.045 kr. pr. måned.


Løn for elever før 1. august 2015

Er du som elev påbegyndt dit grundforløb før den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2014-2017 flg. satser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 10.902 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.166 kr. (gælder kun Ny mesterlære og butiksmedhjælper)
3. år pr. måned: 13.385 kr.
4. år pr. måned: 14.500 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter du på sats 3, dvs. 13.385 kr.

Har du en stx, htx eller hhx ydes et tillæg på 850 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Som kontor-, handels- og eventelev aflønnes du efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, lønsatser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 12.310 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.544 kr.
3. år pr. måned: 14.672 kr.

Ved en 2-årig uddannelsesaftale starter du på sats 2, dvs. 13.344 kr.

Har du en stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 860 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

Industriens funktionæroverenskomstens lønsatser pr. 1. marts 2017

1. år pr. måned: 10.955 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.140 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
3. år pr. måned: 13.350 kr.
4. år pr. måned: 14.430 kr.

Har du en hhx ydes et tillæg på 985 kr. pr. måned.

 

Pension

I henhold til nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens funktionæroverenskomst, skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 er der ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse, der skal følges.

Tietgen PraktikService kan ikke rådgive om pensionsspørgsmål, men henviser til arbejdsmarkedets parter og gældende overenskomster.

Arbejdstid

Når du arbejder som elev i en virksomhed arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen

Er du elev i detailbranchen gælder, at arbejdstiden gennemsnitligt udgør 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må højst være 45 timer. Som hovedregel skal der over en 16 ugers periode være mindst 8 friweekender. Desuden bør der så vidt muligt højst være 2 på hinanden følgende arbejdssøndage efterfulgt af 2 på hinanden følgende friweekender.

Der gælder særlige regler for jul, påske- og pinselørdag.

Hvis det er begrundet i virksomhedens forhold, kan arbejdstiden tilrettelægges med mindre end 8 friweekender over 16 uger. Der skal i så fald kompenseres enten i form af ekstra frihed eller særligt løntillæg.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2017-2020  og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens Funktionæroverenskomst.

Ferie

Som elev har du altid ret til 5 ugers ferie i et ferieår. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge. Når du er ansat efter den 1. juli, har du til gengæld ret til ferie med løn i det første og andet hele ferieår, dvs. i det ferieår, der starter den følgende 1. maj.

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info.

Kontakt PraktikService

Har du spørgsmål til Årets Læreplads er du velkommen til at kontakte en af vores praktikpladskonsulenter i Tietgen PraktikService. 

Christel Bjerremann Hansen

Praktikpladskonsulent inden for detail og event Telefon: 65 45 20 89 Mail: ciha@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikpladskonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikpladskonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikpladskonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk