English

Eud business

Den hurtigste vej for dig, der har travlt med at komme ud og arbejde. Med en eud business er du allerede efter ét år klar til en elevplads.

Hvad er eud business?

Eud business er en erhvervsuddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med, allerede mens du er på skolebænken. Du får mulighed for at specialisere dig inden for butik, handel eller event, som alle er områder der er efterspurgte, hvis man skal ud og arbejde i en butik eller virksomhed. Eud er for dig, der har mod på en karrire med handel, service og salg, og som glæder sig til at komme ud og få erfaringer i erhvervslivet. Du er klar til en uddannelse, der har fokus på de praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge de fag, der interesserer dig mest. 

Opstart

Se kalenderen for næste opstart på eud business

Opbygningen af eud business

Eud business består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer et halvt år eller et år  - afhængig af, om du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2. Hovedforløbet er din elevtid i en virksomhed og tager 2 år.

Skal du starte på grundforløb 1 eller 2?

Du starter på grundforløb 1 når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og starter på grundforløb 2 når det er mere end 14 måneder siden, du forlod grundskolen. Du kan læse meget mere om de to grundforløb herunder.
Du er også velkommen til at kontakte en af vores tre studievejledere her.

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du skal både have grundforløb 1 og grundforløb 2.

På grundforløb 1 starter du på vores eud-fagretning eud butik, handel og event, hvor du lærer om kundeservice og hvordan tingene fungerer inden for butiks- og handelsbranchen. Du bliver også klogere på hvilke arbejdsopgaver, der ligger inden for de tre brancher; butik, handel og event.

Husk at angive denne fagretning når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fag på grundforløb 1

Du får undervisning i grundfagene:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Erhvervsfag (fx kommunikation, samarbejde)

Når du har afsluttet grundforløb 1 fortsætter du videre på grundforløb 2. Det kan du læse mere om i næste fane.

Grundforløb 2 (½ år)

Du skal starte på grundforløb 2, hvis det er mere end 14 måneder siden du har forladt grundskolen.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1.

Grundforløb 2

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for om du vil arbejde inden for butiks-, handels- eller eventbranchen:

  • Butik/detail for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
  • Handel for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden. 
  • Event for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed og oplevelsen bliver en fuldtræffer.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de tre brancher her.

Fag på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i grundfagene:

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C 
  • IT C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, der bestemmes ud fra det uddannelsesmål, du har sat inden start. Her lærer du om begreber, services og andre færdigheder, som er relevante inden for den branche du har valgt. På den måde bliver du klar til en elevplads inden for branchen.

Du afslutter grundforløb 2 med et grundforløbsprojekt, der, sammen med dine grundfag, er adgangsgivende til en elevplads. Til eksamen skal du op i et af grundfagene samt dit eksamensprojekt.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på hovedforløbet og din toårige elevtid i en virksomhed. Det kan du læse mere om i næste fane.

Hovedforløb (2 år)

På hovedforløbet er du 2 år i lære som elev i en virksomhed inden for den branche du har specialiseret dig inden for under dit grundforløb. 

Læs mere om hovedforløbets opbygning og hvilke arbejdsopgaver, der ligger foran dig under din elevtid. 

Ny mesterlære

Ny mesterlære den praktiske version af eud business. Du starter i mesterlære i en virksomhed inden for butik, handel eller event, og veksler løbende mellem arbejde der og undervisning på skolen.

Ny mesterlære

Find Tietgen Business

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C
Tlf. 65 45 26 00
Mail business@tietgen.dk

Kontakt os

Kontakt kontoret på 65 45 26 00. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00 og fredag fra kl. 7.30 - 13.30

Kontakt studievejledningen på 65 45 26 29. Åbningstider: Mandag - torsdag 8.15 - 14.30 og fredag 8.15 - 12.30. Find en studievejleder her.

Vil du have fat i en bestemt medarbejder kan du søge efter vedkommende her.