English

Eus business for studenter

Har du en stx, htx eller hf, kan du tage et erhvervrettet grundforløb på blot 5 uger og blive klar til en elevplads inden for detail, event, handel eller kontor

Tag et grundforløb og bliv klar til en elevplads efter 5 uger

Hvis du har en stx, htx eller hf og gerne vil skifte retning og nu gå målrettet mod en erhvervsuddannelse inden for en af følgende brancher: detail/butik, handel, kontor eller event, kan du starte på vores 5 ugers eus-grundforløb. Eus er en erhvervsuddannelse for studenter, der består af et merkantilt grundforløb og 2 års læretid i en virksomhed.

Grundforløbet på 5 uger er et onlineforløb. Forløbets indhold afhænger af den retning din uddannelse skal gå i.

Indhold kontoruddannelsen

Hvis du ønsker en uddanelse inden for kontor, skal du have følgende fag:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • IT C
 • Uddannelsesspecifikt fag (USF) målrettet kontor

Indhold detail-, handel-, og eventuddannelsen

Hvis du ønsker en uddanelse inden for detail, handel eller event, skal du have følgende fag:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Uddannelsesspecifikt fag (USF) målrettet den branche du vælger

Forløbene afsluttes med en eksamen i et af grundfagene og en grundforløbseksamen, der skal bestås.

Vælg branche inden start

Inden du starter skal du derfor vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for, hvilken af disse brancher du vil arbejde inden for:

 • Butik/detail
 • Handel
 • Kontor
 • Event

Læs mere om hvad du kan blive inden for de forskellige brancher her

Opstartsdatoer

 • 16. marts 2020
 • 4. maj 2020
 • 1. juli 2020
 • 12. august 2020
 • 23. september 2020
 • 11. november 2020
 • 2. december 2020

Adgangskrav

Adgangskrav

For at påbegynde din eus5 skal du

 • have bestået din studentereksamen
 • have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og i skrftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller på gymnasiet)

Husk at vedlægge dine eksamenspapirer, når du søger om optagelse.

Optagelse

Optagelse

Du kan søge optagelse på eus5 via optagelse.dk. Her skal du under fanebladet "Uddannelsesønsker" finde Tietgen Business(TietgenSkolen). Det gør du ved at indtaste følgende:

 • Uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
 • Hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice

Derefter skal du vælge din uddannelsesretning (detail, handel, event eller kontor) samt startdato.

Økonomi

Du ret til at få SU i under dit grundforløb og evt. studieforløb. Du kan læse alt om reglerne for SU på su.dk.

Når du fortsætter videre på hovedforløbet får du elevløn i de to år du er elev i en virksomhed. Læs mere om elevløn og andre praktiske oplysninger under hovedforløbet her.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Connie Gehling

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Flemming Wazar Jørgensen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 14 Mail: fwjo@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk