English

Eus business for studenter

Har du en stx, htx eller hf, kan du tage et erhvervrettet grundforløb inden for butik, handel, kontor, event eller finans, og blive klar til at få en elevplads efter 10 uger

Tag en erhvervsuddannelse og bliv klar til en elevplads efter 10 uger

Hvis du har en stx, htx eller hf og gerne vil skifte retning og nu gå målrettet mod en erhvervsuddannelse inden for en af følgende brancher: butik, handel, kontor, event eller finans, kan du starte på vores 10 ugers eus-forløb. Eus er en erhvervsuddannelse for studenter, hvor du får det merkantile grundforløb inden for enten butik, handel, kontor, event eller finans.

Har du en hhx eller en eux skal du starte på vores 5 ugers eud i stedet. Bemærk forløbet kan kun tages online.

Indhold

Forløbet indeholder kurser i følgende fag:

 • Afsætning C
 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Uddannelsesspecifikke fag (USF), som bestemmes af den branche du vælger

Forløbet afsluttes med en eksamen i et af grundfagene og en grundforløbseksamen, der skal bestås.

Vælg branche inden start

Inden du starter skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for, hvilken af disse brancher du vil arbejde inden for:

 • Butik/detail
 • Handel
 • Kontor
 • Event
 • Finans

Læs mere om hvad du kan blive inden for de forskellige brancher her

Adgangskrav

Adgangskrav

For at påbegynde din eus 10 uger skal du

 • have bestået din studentereksamen
 • have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og i skrftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller på gymnasiet)

Husk at vedlægge dine eksamenspapirer, når du søger om optagelse.

Optagelse

Optagelse

Du kan søge optagelse på eus via optagelse.dk. Her skal du under fanebladet "Uddannelsesønsker" finde Tietgen Business(TietgenSkolen). Det gør du ved at indtaste følgende:

 • Uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
 • Hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice

Derefter skal du vælge din uddannelsesretning (detail, handel eller event) samt startdato.

Opstart

Opstart

På 10 ugers-forløb (stx, htx eller hf) er der optag 4 gange om året, januar, april, august og oktober. Se kalender for næste opstart.

Når du er optaget, bliver du indkaldt, via e-boks, til at møde op den første dag i forløbet. Her bliver du introduceret til - og får gode råd til forløbet.

Økonomi

Du ret til at få SU i under dit grundforløb og evt. studieforløb. Du kan læse alt om reglerne for SU på su.dk.

Når du fortsætter videre på hovedforløbet får du elevløn i de to år du er elev i en virksomhed. Læs mere om elevløn og andre praktiske oplysninger under hovedforløbet her.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Connie Gehling

Studievejleder Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Flemming Wazar Jørgensen

Studievejleder Telefon: 65 45 26 14 Mail: fwjo@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk