English

Optagelse og adgangskrav

Hvis du vil starte på euv business skal du søge om optagelse via optagelse.dk. Du skal som minimum have bestået 9. eller 10. klasse. Læs mere her.

Optagelse på euv business

Hvad enten du vælger en eud eller en eux business, skal du søge om optagelse via optagelse.dk. Her skal du under fanebladet "Uddannelsesønsker" finde Tietgen Business (TietgenSkolen). Det gør du ved at indtaste følgende:

  • Uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse

Derefter skal du vælge den uddannelse, du ønsker (detail, handel, event, kontor eller finans) samt startdato.

Husk at vedhæfte de relevante eksamenspapirer og et CV.

Adgangskrav eud business

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik og som udgangspunkt have bestået fagene dansk C og engelsk C.

Adgangskrav eux business

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik, og bestået fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Connie Gehling

Studievejleder Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Flemming Wazar Jørgensen

Studievejleder Telefon: 65 45 26 14 Mail: fwjo@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk