English

Hovedforløb - 2 år som elev

Efter dit grund- og evt. studieforløb på Tietgen Business følger det toårige hoveforløb, hvor du er elev i en virksomhed. Her veksler du mellem arbejde i virksomheden og skoleophold.

Byg praktisk erfaring på

Hvis du efter dit grundforløb og evt. studieforløb fortsætter videre til hovedforløbet, fortsætter du med at specialisere dig inden for den branchen du har valgte inden du startede på grundforløb 2: butik, handel, kontor, event eller finans. På hovedforløbet bygger du praktisk erfaring på den viden, du fik om branchen på grundforløb 2. 

Arbejdsopgaver som elev og hovedforløbets opbygning

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de enkelte hovedforløb er opbygget. Vi har også givet et bud på, hvilke arbejdsopgaver du vil få om elev i de forskellige brancher. Husk, at det er den virksomhed, hvor du har elevplads, der i sidste ende bestemmer dine arbejdsopgaver. 

Butikselev/detailelev

Som detailelev arbejder du i butik; det kan være en lille specialbutik, en del af en større kæde eller måske et varehus. Nogle butikker lægger vægt på personlig kundekontakt, og på at du har specialviden om varerne både ved indkøb og salg. I andre butikker skal varerne næsten sælge sig selv, og du lærer derfor at præsentere varerne, disponere og sørge for at butikken er indbydende og kundevenlig.

Hovedforløbets indhold

På hovedforløbet lærer du at betjene kunder og yde en god service. Du lærer også at købe ind, styre et lager og føre regnskab. Du kommer til at arbejde med butikkens målgruppe, kundegrundlag, konkurrenter og blive skarp til personligt salg. 

På skoleopholdene undervises du bl.a. i salgindkøblogistik,erhvervsøkonomi kundeservice med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er igang med at tage en detailuddannelse.

Som afslutning på dit hovedforløb skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse. 

Du kan vælge mellem tre retninger inden for detail: 

 • Salgsassistent med eller uden profil
 • Blomsterdekoratør
 • Visual merchandiser (dekoratør)

 

 

Handelselev

Som handelselev lærer du om salgsplanlægning, fx markedsføring og messedeltagelse, om det forberedende salgsarbejde, hvor man undersøger markedskendskabet og konkurrencesituationen, samt opfølgning på og analyse af et salg. Samtidig lærer du at indhente tilbud fra forskellige leverandører, sammenligne priser og kvaliteter på produkter. 

Hovedforløbets opbygning

På hovedforløbet får du en grundlæggende viden om handel med varer i store partier og for store beløb, og du lærer, hvordan du repræsenterer en virksomhed når du handler med leverandører og kunder. I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden. 

På skoleopholdene undervises du bl.a. i  salgsplanlægningindkøblogistik samt vare- og produktkendskab med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er igang med at tage en detailuddannelse.

Som afslutning på hovedforløbet skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse. 

Du kan vælge mellem tre retninger inden for handel: 

 • Handelsassistent, salg
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent

Kontorelev

Som kontorelev lærer du om kundekontakt og kundeservice, opdatering af hjemmeside og hvordan man arbejder med regneark, databaser og andre relevante it-programmer. Den retning du har valgt bestemmer hvilket område du specialiserer din inden for. Har du fx valgt økonomi, vil dit hovedforløb have fokus på regnskab og budgettering. Har du derimod valgt spedition og shipping, vil dit hovedforløb fokusere på fragt og logistik. 

Som advokatsekretær lærer du om retsager og at lave dokumenter som stævninger, testamenter og lignende. 

Som lægesekretær lærer du om journalskrivning og kontakt med laboratorier, patienter, offentlige myndigheder og andre sygehuse.  

Hovedforløbets opbygning

På hovedforløbet veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden. 

På skoleopholdene undervises du bl.a. i kommunikationserviceøkonomiregnskabadministration og lovgivning med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er igang med at tage en kontoruddannelse.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse. 

Du kan vælge mellem otte retninger inden for kontor:

 • Administration
 • Offentlig administration
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Rejseliv
 • Revision
 • Spedition og shipping
 • Økonomi

Eventelev

Som eventelev vil du komme til at arbejde tæt sammen med mange forskellige mennesker - kolleger, leverandører, faste samarbejdspartnere o.lign. Sammen skal I sørge for at skabe et event, der passer til kundens behov, og du har sammen med en kollega ansvaret for at koordinere samarbejdet og afholde eventet. 

Hovedforløbets opbygning

Hovedforløbet giver dig grundlæggende viden om, hvordan man planlægger og koordinerer oplevelser. Du lærer, hvad der skal til for at planlægge store events og afholde dem med succes, så alle deltagere får en god oplevelse. Du lærer om god kundekontakt, godt værtskab og hvordan du laver budgetter, bookingaftaler og kontrakter. Desuden lærer du at tænkte skævt og kreativt, når der skal udvikles nye eventidéer, og du lærer at realisere idéerne.

Du veksler mellem arbejde i den virksomhed, hvor du er andet og skoleophold. På skoleopholdene undervises du bl.a. i salg og service, erhvervsøkonomi, eventgennemførelse, eventplanlægning og eventudvikling med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er igang med at tage en eventuddannelse.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

 

Boghandleruddannelsen

Uddannelsen tager sammenlagt 2 år, hvor der sammenlagt er 8,5 ugers skoleophold, såkaldt moduler, hvor ét modul er på 1 uges varighed og er fordelt ud på de to års elevtid.

På boghandleruddannelsen har vi fokus på at styrke den personlige salgsindsats, produktkendskab og viden om aktuelle trends og tendenser. Blandt andet udbyder vi en række spændende valgfag, som dækker inden for: personligt salg, kommunikation, online markedsføring, konflikthåndtering og præsentationsteknikker og så videre. Derudover arbejder vi også med udviklingen inden for litteratur og noon-book.

Find Tietgen Business

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C
Tlf. 65 45 26 00
Mail business@tietgen.dk

Kontakt PraktikService

Uanset om du er uafklaret om din fremtid, om du går på Tietgen Business, eller om du allerede har en elevplads, er du altid velkommen til at kontakte os i Tietgen PraktikService. 

I Tietgen PraktikService er vi et hold af fire praktikkonsulenter og to uddannelsessekretærer, der alle er klar til at hjælpe dig og svare på de spørgsmål, du har omkring din elevtid.  Du kan ringe eller maile til os, eller bare komme forbi. Hvis det er til en længere samtale, kan det være en god idé at booke en tid først.