English

Detail

Som detailelev arbejder du i butik; det kan være en lille specialbutik, en del af en større kæde eller måske et varehus. Alt efter hvilken type butik, vil du blive uddannet indenfor et af disse specialer; salgsassistent, blomsterdekoratør, visual merchandiser eller convenience.

Detailuddannelsen

Uddannelsen har som overordnede formål, at du opnår viden og færdigheder indenfor generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder. Du vil komme til at arbejde med specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier. Du lærer desuden om og får erfaring med værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift.

Hovedforløbets opbygning

Hovedforløbet på detailhandelsuddannelsen varer 2 år og er opdelt i to trin.
På trin 1 er der frem specialer:

 • Salgsassistent/Salgsassistent med profil
 • Digital handel/B2C
 • Blomsterdekoratør
 • Dekoratør/Visual merchandiser
 • Convenience/Convenience med profil

Detailuddannelsen har et speciale på trin 2:

 • Retail Manager

Du kan læse mere om specialerne herunder:

Salgsassistent

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Salgsassistent gennemføres hovedsageligt i butikker med blandet sortiment eller butikker, som ikke har tilknytning til en bestemt branche eller kæde.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken.

Uddannelsen skal give de unge klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire områder:

 • Koncept
 • Salg
 • Butik og produkt
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

Praktikken skal ikke kun finde sted i en fysisk butik – op til halvdelen af praktiktiden kan eleven arbejde med e-handel.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 7 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. 6 uger er bundne og omfatter emner inden for koncept, salg, butik og produkt samt drift. Der arbejdes bredt med varesortimentet og ikke med dybere viden om de enkelte varegrupper. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag fra et katalog på avanceret eller ekspertniveau.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Salgsassistent med profil

ARBEJDSOMRÅDE

Næsten alle butikker og kæder kan uddanne elever til specialet Salgsassistent med profil. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken.

Der kan vælges blandt følgende profiler:

 • Optik
 • Nærbutik
 • Boghandel
 • Dagligvarer
 • Fotohandel
 • Stormagasin
 • Farvehandel
 • Møbelhandel
 • Sport og fritid
 • Materialhandel
 • Byggemarked, værktøj, beslag
 • Glas, porcelæn og gaveartikler 
 • Legetøj og hobbyartikler
 • Tekstil
 • Tekstil, herretøj
 • Tekstil, dametøj
 • Køkken og Bad
 • Kapitalkædedrift
 • Guld, sølv og ure
 • Forbrugerelektronik
 • Sko og læderartikler
 • Radio/TV&Multimedie

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire områder:

 • Koncept
 • Salg
 • Butik og produkt
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

Praktikken skal ikke kun finde sted i en fysisk butik – op til halvdelen af praktiktiden kan eleven arbejde med e-handel.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 9 – 13 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. 8 uger er bundne for koncept, salg, butik og produkt samt drift og relaterer sig til den valgte profil. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag fra et katalog på avanceret eller ekspertniveau.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Digital Handel - B2C

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Digital handel gennemføres i butikker, der sælger varer eller services via digitale platforme, det være sig både virksomheder med og uden tilknytning til en bestemt branche, kæde eller fysisk butik.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med digital handel, og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i virksomheden. F.eks. opgaver inden for E-commerce, dataanalyse, online kommunikation, digital markedsføring eller digitalt salg.

Er du interesseret i digital kommunikation, salg samt digital udvikling og teknik, er specialet Digital handel det rette valg.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fem områder:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomheden digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

I starten af praktikperioden, udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

Praktikken skal være i en butik eller afdeling der beskæftiger sig med Digital handel, og behøver ikke at være tilknyttet en fysisk butik.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering i udlandet.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8 – 12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. 5 uger er bundne specialefag, der omfatter emner inden for Digitalt salg. I 2-6 uger kan elev og virksomhed vælge relevante valgfrie specialefag fra et katalog, f.eks. Digital markedsføring 2.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Blomsterdekoratør

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Blomsterdekoratør foregår i blomsterbutikker, hvor en væsentlig del af salget er baseret på binderi og dekoration.

I uddannelsen kombineres det butiksfaglige med det kreative og håndværksmæssige inden for blomsterdekoration.

Uddannelsen skal give de unge klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire områder:

 • Koncept
 • Salg
 • Binderi
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 15 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. De 14 uger er bundne, hvor eleven udbygger sin viden og erfaring fra praktikken om salget, håndværksmæssig bearbejdning af materialer og binderi. På skolen arbejdes der med kultur- og stilhistorie, rumdekoration, binderiteknikker og -redskaber samt udvikling af elevens personlige kompetencer. Elev og butik kan vælge at supplere uddannelsen med erhvervsrettet påbygning, som kan være specialefag i op til 4 uger, f.eks. enkeltfag i udvidet varekendskab eller butiksopbygning. Der kan også vælges sammenhængende moduler inden for butiksdrift, konceptstyring, e-handel og innovation.

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Dekoratør/Visual merchandiser

ARBEJDSOMRÅDE

Dekoratøruddannelsen er rettet mod alle brancher og butikstyper. l uddannelsen arbejdes der med visuel kommunikation, grafiske virkemidler og dekorationsopgaver fra idé til færdigt resultat.

Kreativ sans, lyst til konkret opgaveløsning og samarbejde med mange er vigtige elementer i uddannelsen.

Større varehuse i kæder er ofte godkendte praktiksteder og har flere dekoratører, som planlægger dekorationsopgaver i forbindelse med højtiderne og varehusets særlige kampagner.

Målet for uddannelsen er, at give de unge klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og at være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

De centrale dele i praktikken er salget, det visuelle og planlægningen af aktiviteter. Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire områder:

 • Koncept
 • Salg
 • Branche og produkt
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 11 – 15 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet og omfatter emner som salg og visuel varepræsentation, visuel kommunikation. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag f.eks. yderligere dekorationsfag, økonomi eller butiksopbygning.

Liste med specialefag

Særligt om voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt om studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Convenience

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Convenience gennemføres i butikker der sælger Convenience fødevarer, og uddanner eleven i emner der er relateret specifikt til denne branche, f.eks. salg, kundeoplevelsen og kundebetjening, fødevaresikkerhed og egenkontrol.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg af Convenience fødevarer, og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken, og opgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Er du interesseret i kontakt til mennesker og hjælpe andre, salg og tjene penge, kundeservice samt fødevarer og mindre madspild, er specialet Convenience det rette valg.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fem områder:

 • Convenience
 • Koncept
 • Salg
 • Butik og produkt
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, der er relevante for virksomheden og eleven.

Praktikken skal ikke kun finde sted i en fysisk butik – op til halvdelen af praktiktiden kan eleven arbejde med e-handel.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering i udlandet

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 7 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. 6 uger er bundne (Del 1: 3 uger og Del 2: 3 uger), og omfatter emner inden for Convenience, koncept, salg, butik og produkt samt drift. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag fra et katalog.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Convenience med profil

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Convenience gennemføres i butikker der sælger Convenience fødevarer, og uddanner eleven i emner der er relateret specifikt til denne branche, f.eks. kundeoplevelsen og kundebetjening, fødevaresikkerhed, egenkontrol.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg af Convenience fødevarer, og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken, og opgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Er du interesseret i kontakt til mennesker og hjælpe andre, salg og tjene penge, kundeservice samt fødevarer og mindre madspild, er specialet Convenience det rette valg.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire områder:

 • Convenience
 • Koncept
 • Salg
 • Butik og produkt
 • Drift

I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, der er relevant for virksomheden og eleven.

Praktikken skal ikke kun finde sted i en fysisk butik – op til halvdelen af praktiktiden kan eleven arbejde med e-handel.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering i udlandet.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 9 – 13 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. 8 uger er bundne (Del 1: 3 uger og Del 2: 5 uger rette mod profilen), og omfatter emner inden for Convenience, koncept, salg, butik og produkt samt drift og relaterer sig til den valgte profil. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag fra et katalog.

Liste med specialefag

Særligt om voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt om studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Trin 2 - Retail Manager

EN STÆRK RETAIL PROFIL

Retail Manager er en 1-årig overbygning (trin 2) på specialerne: salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil og digital handel (trin 1).

Overbygningen henvender sig til elever, som gerne vil dygtiggøre sig inden for retail, og som stiler efter et lederjob i detailhandlen.

Det 1-årige forløb består af virksomhedspraktik i kombination med 6-10 ugers specialefagsundervisning på ekspertniveau. Eleverne opnår kompetencer inden for områderne:

 • Ledelse af Koncept
 • Ledelse af Salg
 • Ledelse af Butik og produkt
 • Ledelse af Drift
 • Ledelse af Kommunikation

Se liste med specialefag for Retail Manager her.

OVERGANGSKRAV OG UDDANNELSESAFTALE

Retail Manager er et frivilligt tilvalg – en frivillig overbygning på eksisterende specialer på detailhandelsuddannelsen. For at kunne gennemføre Retail Manager skal eleven således gennemføre en detailhandelsuddannelse på de vilkår og med de overgangskrav, som følger af de enkelte specialer (læs nærmere under de enkelte specialer).

Indgangsveje til Retail Manager:

 • Der indgås en 3-årig uddannelsesaftale forud for hovedforløbet på detailhandelsuddannelsen*.
 • Der indgås en 1-årig uddannelsesaftale efter eleven er færdigudlært på detailhandelsuddannelsens trin 1.

Vælger eleven og virksomheden at indgå en 3-årig aftale forud for hovedforløbet gennemføres uddannelsens trin 1 og trin 2 i ét samlet forløb, hvorved der kun skal udarbejdes en fagprøve. Vælges den 1-årige uddannelsesaftale, skal eleven gennemføre fagprøve ved afslutningen på både trin 1 og trin 2 på detailhandelsuddannelsen

*Virksomhed og elev, der oprindeligt har indgået en 2-årige uddannelsesaftale, kan undervejs beslutte at forlænge den gældende aftale til at omfatte Retail Manager overbygningen.