English

Digital handel

Specialet er for dig, der gerne vil arbejde digitalt med handel/salg, online kundesupport og online vejledning, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

Bliv online sælger

På specialet 'Digital handel' lærer du om og arbejder med handel på business-to-business eller business-to-consumer-markedet. Specialet, og dermed din elevtid, varer 2 år og er opdelt i to specialer med hver deres fokus:

 • Digital handel B2B målrettet virksomheder, der sælger varer og ydelser til andre virksomheder
 • Digital handel B2C med fokus på detailhandlen, hvor det er online salg til private kunder

Indhold på Digital handel

På specialet Digital handel lærer du, hvad det vil sige at have en online forretning. Du bliver klogere på hele salgs- og kunderejsen fra kunden finder din webshop online, fortager et køb, afsendelse af varer og efterbehandling af ordrene. Du for kort sagt en forståelse for alle elementer der handler om digitalt salg og e-commercedrift. 

Hvad laver man som digital handeselev?

Hør vores elever fortælle om, hvad de laver i deres 2-årige elevtid og hvorfor de har valgt uddannelsen. 

Indhold på Digital handels to specialer

Hivs du går og drømmer om en uddannelsen indenfor digital handel, kan du vælge mellem to forskellige specialer med hver deres fokus. Vælger du Digital handel B2B, så har du fokus på online salg fra virksomhed til virksomhed. Vælger du derimod Digital handel B2C, så vil dit fokus lægge på online salg til privatkunder og heri lægger også salg på sociale medier. 

Obligatoriske fag på Digital handel

Uanset hvilket speciale i Digital handel du vælger skal du have følgende obligatoriske fag/modul: 

Digitalt salg og forretningsforståelse
Digital købsadfærd
E-commerce drift og kundeservice
Dataanalyse
Digital markedsføring

Indhold på de obligatoriske moduler

Hvis du vil vide mere om, hvad du lærer på de forskellige moduler, så kan du læse mere herunder. 

Modul 1 – Digitalt salg og forretningsforståelse

Dette fag er det første fag på specialet Digital handel. Formålet med dette fag er, at du stifter bekendtskab med de grundlæggende termer, trends, strukturer og barrierer for digital handel.

Faget er et fundament for hele uddannelsen og giver dig den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed.

Digitalisering af virksomhederne har indflydelse på alle områder inden for virksomhedens drift, fx kommunikation, markedsføring, indkøb, salg, lager, logistik og så videre. ”You snooze you lose” er et rammende udtryk for, hvad der sker, hvis en virksomhed ikke følger med tiden.

Nye digitale forretningsmodeller har nærmest indflydelse fra dag ét, hvor især Netflix og Airbnb har disrupted markederne. Så uanset hvilken virksomhed du er hos, eller hvilken branche du er i, er det vigtigt at kende til de nuværende digitale værktøjer og være opmærksom på, hvordan nye teknologier påvirker dagligdagen. Alt dette og meget mere skal vi arbejde med på modul 1

På modulet ”Digitalt salg og forretningsforståelse” får du blandt andet indblik i:

 • E-handlens udvikling
 • Digitale forretningsmodeller
 • Segmentering
 • Den digitale kunde
 • Afsætningskanaler
 • Markedsføringskanaler
 • Den digitale kunderejse
 • Købsadfærd
 • Kundeservice
 • Trends og tendenser

Modul 2 – Digital købsadfærd

På dette modul får du kendskab til de grundlæggende begreber, når talen falder på ”kundens rejse” eller som den også hedder, Customer Journey. Vi skal arbejde med begrebet Customer Journey, som et værktøj til brug for optimering af kundens rejse – både før, under og efter salget. Vi ser på den betydning Customer Journey har for virksomhedens drift og udvikling.

Du bliver introduceret til det at kortlægge kundens rejse fra behovserkendelse til gennemført køb. Vi skal arbejde med, hvad et touch- og painpoint er og ikke mindst vigtigheden af at prioritere indsatsen, målt på hvad der kan svare sig med de faktorer, der påvirker rejsen, herunder kundens aktuelle situation, de omgivelser vedkommende befinder sig i, dennes ressourcer samt produktets karakter. Vi skal se på, hvordan vi kan styrke de touchpoints, som er gode, og hvordan vi kan mindske de painpoints, der måtte være og som gør ondt på virksomheden drift.

På modulet ”Digital købsadfærd” får du blandt andet indblik i:

 • Hvad er Customer Journey?
 • Customer Journey Mapping
 • Touchpoints
 • Painpoints
 • ROPO (Research Online Purchase Offline)
 • O2O – Online 2 offline
 • Persona beskrivelse
 • Google Analytics
 • GDPR
 • User experience
 • Chatbots
 • Kundeloyalitet

Modul 3 – E-commerce drift og kundeservice

Dette fag introducerer dig til 5 overordnede emner, hvor du bliver ledt igennem det grundlæggende for, hvad det vil kræve at drive en online virksomhed.

Du kommer til at arbejde med ’kundens oplevelse’, og hvad det er, kunderne forventer af en online virksomhed, både i form af services, lovgivningsmæssigt og teknisk. Derudover bliver du introduceret til forskellige systemer, der kan medvirke til at øge kundens oplevelse af virksomhedens online tilstedeværelse, være med til at fastholde kunderne samt øge omsætningen.

For at kunne udnytte al den nye viden er det dog vigtigt at tænke kundeservice ind i alle aspekterne. Vi skal også omkring emnet ’verdens bedste servicemedarbejder’, hvor du vil blive introduceret til, hvad du kan gøre for at blive verdens bedste servicemedarbejder og dermed være med til at øge succesen for din online virksomhed.

Som afslutning på modulet skal vi arbejde med ’produktets rejse’, hvor vi blandt andet arbejder med ordreprocessen. Både set i forhold til at få varer fra leverandøren/fabrikken og i forhold til at sende varer ud til kunderne i form af, hvad det kræver af lager, lagerbinding, forsendelsestyper, og hvordan returforsendelser håndteres.

På modulet ”E-commerce drift og kundeservice” får du blandt andet indblik i:

 • Digitale salgskanaler
 • Retningslinjer og lovgivning på e-handelsområdet
 • Trends og tendenser
 • Forsyningskæden
 • Lager og logistik
 • Incoterms
 • Tab og svind
 • Kundeservice
 • Markedsføring og kundeservice
 • Kotlers kommunikationsmodel
 • Generationer
 • ABC kundeservice
 • CRM
 • Produktoprettelse og -optimering
 • Splittest
 • Databaseret kundeservice

Modul 4 – Dataanalyse

Big data er tidens buzzword for verdens voksende dataøkosystem af hurtige og forskelligartede data. Little data er en forbrugerdreven tendens til at opsamle og analysere personlige data til eget brug. De to tendenser er lige markante og vil i det næste årti langsomt smelte sammen.”

Med dette citat starter vi faget Dataanalyse,. For hvor der før i tiden blev truffet beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og personlige erfaringer – markedsføring blev groft sagt spredt i blinde, og effektmåling var på yderst usikkert grundlag – kan man med opsamlet data nu meget bedre analysere reelle målgrupper, deres medie- og indkøbsvaner. Og der er altid data til rådighed for at måle en given effekt. Data er i sandhed et nyt grundstof, og i det følgende skal du lære, hvordan du kan opsamle og bearbejde det i din praktikvirksomhed.

På modulet ”Dataanalyse” vil du blandt andet få indblik i:

 • Key Performance Indicator (KPI) på tværs af virksomheden
 • SMART-modellen
 • Google Analytics
 • Datahåndtering
 • Indhentning af data
 • Kvalitet af datasæt
 • GDPR
 • Pivottabeller
 • Formidling af data gennem diagrammer
 • SEO
 • Trends indenfor dataanvendelse og -indhentning

Modul 5 – Digital markedsføring I

 

Modul 5 – Digital markedsføring I

Dette fag har fokus på den digitale markedsføring, og hvad ”digital markedsføring” egentlig dækker over. Du vil igennem forløbet komme til at arbejde med de mange forskellige former for digitale indsatser en virksomhed kan vælge imellem, der i sidste ende gerne skal give virksomheden succes med deres digitale markedsføring. Du vil få en grundforståelse for, hvordan virksomheders forretningsmodel har ændret sig i løbet af årene, stærkt påvirket af den digitale verden – lige pludselig for nogle virksomheder, mens andre har været bedre til at følge tendenser og flytte sig efter kunderne.

Vi ser på hvilke trends, der ses inden for den digitale verden, og hvordan sidde spiller sammen med virksomhedens eksisterende markedsføringsstrategi. Vi skal også arbejde med de værktøjer, virksomheden har, til at fastholde deres kunder eller besøgende, bl.a. ved hjælp af automation marketing.

Men hvilket budskab skal markedsføringen have? Her kigger vi på Content markedsføring og ser, hvordan virksomheden kan anvende dette. Derudover skal vi omkring loyalitetsprogrammer, som er blevet en vigtig spiller i kampen om kunderne og kundernes forbrug. Vi skal selvfølgelig også omkring juraen indenfor området, så vi ved, hvad vi må, og hvad vi ikke må, når vi laver vores digitale markedsføringsstrategi.

Når du har været igennem alle ugens emner, er de første byggesten lagt til at planlægge din egen digitale markedsføringskampagne.

På modul ”Digital markedsføring I” vil du blandt andet få indblik i:

 • Hvad digital markedsføring er
 • Trends indenfor digital markedsføring
 • Content marketing
 • Automation marketing
 • EFU
 • ARIK-modellen
 • Loyalitetsprogrammer
 • Jura indenfor digital markedsføring
 • SEO
 • SoMe

Valgfag

Eksempler på mulige valgfag:

 • Digital salgsoptimering
 • Omnichannel
 • Købmandskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Skriftlig fremstilling

Valgfagene kan variere fra skole til skole.