English

DIGITAL HANDEL B2B OG B2C

Digital handel B2B er et nyt speciale inden for handelsuddannelsen og Digital handel B2C er et nyt speciale inden for detailhandelsuddannelsen.

DIGITAL HANDEL B2B OG B2C

Digital handel B2B er et nyt speciale inden for handelsuddannelsen og Digital handel B2C er et nyt speciale inden for detailhandelsuddannelsen.

Specialet er målrettet virksomheder, der arbejder digitalt med handel/salg af produkter og/eller serviceydelser, kundesupport og vejledning, digital markedsføring, digitale strategier m.m. 

I specialet fokuseres der, med afsæt i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi samt fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår til varelevering og betaling.

HOVEDFORLØBET PÅ DIGITAL HANDEL VARER 2 ÅR OG HAR TO SPECIALER:

 • Digital handel B2B

 • Digital handel B2C

Digital handel B2B

ARBEJDSOMRÅDE

Digital handel B2B - er et af Handelsuddannelsens fire specialer.

Specialet er målrettet virksomheder, der opererer digitalt og beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Digital handel B2B er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med digital handel, f.eks. salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data Management

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold (voksne 7-11 uger) inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet: Der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til den enkelte virksomhed og elev. I skoleopholdene er 5 uger bundne og 2-6 uger (1-5) er valgfri. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter altid med en realkompetencevurdering og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Digital handel B2C

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Digital handel B2C gennemføres i butikker, der sælger varer eller services via digitale platforme, det være sig både virksomheder med og uden tilknytning til en bestemt branche, kæde eller fysisk butik.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med digital handel, og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i virksomheden. F.eks. opgaver inden for E-commerce, dataanalyse, online kommunikation, digital markedsføring eller digitalt salg.

Er du interesseret i digital kommunikation, salg samt digital udvikling og teknik, er specialet Digital handel det rette valg.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fem områder:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomheden digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

I starten af praktikperioden, udarbejder virksomheden sammen med eleven en plan for oplæring. Der er mulighed for at rette fokus på udvalgte områder, såfremt eleven og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.

Praktikken skal være i en butik eller afdeling der beskæftiger sig med Digital handel, og behøver ikke at være tilknyttet en fysisk butik.

I praktikperioden er der også mulighed for udstationering i udlandet.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8 – 12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. 5 uger er bundne specialefag, der omfatter emner inden for Digitalt salg. I 2-6 uger kan elev og virksomhed vælge relevante valgfrie specialefag fra et katalog, f.eks. Digital markedsføring 2.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne starter med en realkompetencevurdering på skolen og skal derfor ofte have et kortere hovedforløb.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.