English

EVENT

Som eventelev vil du komme til at arbejde tæt sammen med mange forskellige mennesker - kolleger, leverandører, faste samarbejdspartnere o.lign.

EVENT

Sammen skal I sørge for at skabe et event, der passer til kundens behov, og du har sammen med en kollega ansvaret for at koordinere samarbejdet og afholde eventet. 

HOVEDFORLØBETS OPBYGNING

Hovedforløbet giver dig grundlæggende viden om, hvordan man planlægger og koordinerer oplevelser. Du lærer, hvad der skal til for at planlægge store events og afholde dem med succes, så alle deltagere får en god oplevelse. Du lærer om god kundekontakt, godt værtskab og hvordan du laver budgetter, bookingaftaler og kontrakter. Desuden lærer du at tænkte skævt og kreativt, når der skal udvikles nye eventidéer, og du lærer at realisere idéerne.

Du veksler mellem arbejde i den virksomhed, hvor du er elev og skoleophold. På skoleopholdene undervises du bl.a. i salg og service, erhvervsøkonomi, eventgennemførelse, eventplanlægning og eventudvikling med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er igang med at tage en eventuddannelse.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse. 

Skoleophold hovedforløbet

Skoleopholdene: 

4 af specialefagene er obligatoriske, svarende til 8 ugers skoleforløb, se hvilke i boksen til højre.

13 specialefag er valgfrie, I kan vælge 0-2 ugers skoleforløb, alt efter hvilke der giver mest mening for dig og virksomheden, se hvilke i boksen længst til højre.

Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold. Det er dig og din virksomhed, som bliver enige om hvilke og hvor mange valgfag du skal have i din uddannelsesperiode.

OBLIGATORISKE SPECIALEFAG

De 4 obligatoriske fag er:

 • Event og ídeudvikling

 • Regler, sikkerhed og kvalitet

 • Projektstyring og eventøkonomi

 • Eventjura og eventdrejebog

Skoleopholdene foregår på:

Tietgen Business
Lerchesgade 29
5000 Odense C

Valgfrie SPECIALEFAG

De 13 valgfrie specialefag:

 • Erhvervsret
 • Markedsanalyse
 • Salg og markedsføring
 • Skriftlig kommunikation
 • Storytelling
 • Effektiv anvendelse af IT i administrative funktion
 • Udarbejdelse af projektrapporter
 • Præstationsteknik og personlig fremtræden
 • Teknik for eventkoordinatorer
 • Events med bespisning
 • Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
 • Projektstyring i praksis - Avanceret
 • Projektstyring i praksis - Expert