English

Elev under 25 år

Her kan du finde information om løn, arbejdstid, prøvetid og ferie.

Regler for løn, arbejdstid og ferie

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er virksomheden ansvarlig for at overholde arbejdstid, sørge for at du får den rigtige løn og andre gældende regler i de to år du er ansat som elev. 

PRØVETID

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

ARBEJDSTID

Som elev i en virksomhed arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For elever i detailbranchen gælder, at arbejdstiden gennemsnitligt udgør 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må højst være 45 timer. Som hovedregel skal der i butikker, der har søndagsåbent, over en 16 ugers periode være mindst 8 friweekender. Desuden bør der så vidt muligt højst være 2 på hinanden følgende arbejdssøndage efterfulgt af 2 på hinanden følgende friweekender.

Der gælder særlige regler for jul, påske- og pinselørdag.

Hvis det er begrundet i virksomhedens forhold, kan arbejdstiden tilrettelægges med mindre end 8 friweekender over 16 uger. Der skal i så fald kompenseres enten i form af ekstra frihed eller særligt løntillæg.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2017-2020  og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens Funktionæroverenskomst.

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge. Når du er ansat efter den 1. juli, har du til gengæld ret til ferie med løn i det første og andet hele ferieår, dvs. i det ferieår, der starter den følgende 1. maj.

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster. I henhold til fx Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten har medarbejdere (herunder elever) ret til 5 feriefridage efter 9 måneders uafbrudt ansættelse i virksomheden.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

Ifølge nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og  Industriens funktionæroverenskomst, skal du have pension, når du er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal du ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre virksomheden har en anden overenskomst.

Har du påbegyndt dit grundforløb efter den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2019:

1. år pr. måned: 11.730 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.993 kr.
3. år pr. måned: 14.179 kr.

Ved 2 års elevtid starter du på sats 2, dvs. 12.993 kr. Ved 1 års elevtid starter du på sats 3.

Elever med eux, stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 1.045 kr. pr. måned.

Har du påbegyndt dit grundforløb før den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2019:

1. år pr. måned: 11.088 kr. (gælder kun Ny mesterlære) 
2. år pr. måned: 12.373 kr. (gælder kun Ny mesterlære og Butiksmedhjælper) 
3. år pr. måned: 13.612 kr. 
4. år pr. måned: 14.746 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter du på sats 3, dvs. 13.612 kr.

Elever med stx, htx eller hhx ydes et tillæg på 850 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, lønsatser pr. 1. marts 2019:

1. år pr. måned: 12.519 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.774 kr. 
3. år pr. måned: 14.922 kr.

Ved en 2-årig uddannelsesaftale starter du således på 13.774 kr.

Elever med stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 860 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

 

Kontakt PraktikService

Har du spørgsmål vedr. din jobsøgning eller elevtid, er du velkommen til at kontakte en af vores praktikkonsulenter i Tietgen PraktikService. 

Har du spørgsmål vedr. skoleophold på hovedforløbet, kontakt en af vores uddannelsessekretærer.

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk