English

Eus5 for stx, htx eller hf

Vores online eus er en erhvervsuddannelse for studenter (eus), der i forvejen har en stx, htx eller hf. Forløbet er målrettet en karriere inden for detail, handel, kontor eller event og tager 5 uger.

Hvis du har en stx, htx eller hf og gerne vil skifte retning og nu gå målrettet mod en erhvervsuddannelse inden for en af følgende brancher: handel, kontor, detail eller event, kan du starte på vores specielle 5 ugers eus-onlineforløb for studenter.

Opstartsdatoer

 • 23. september 2019
 • 11. november 2019

Indhold

Forløbet indeholder kurser i følgende fag:

 • Erhvervsøkonomi C (for alle)
 • Afsætning C (kun for detail-, handel- og eventuddannelsen)
 • IT C (kun for kontoruddannelsen)
 • Uddannelsesspecifikke fag (USF), som bestemmes af den branche du vælger

Forløbet afsluttes med en eksamen i et af grundfagene og en grundforløbseksamen, der skal bestås.

Vælg branche inden start

Inden du starter skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for, hvilken af disse brancher du vil arbejde inden for:

 • Butik/detail
 • Handel
 • Kontor
 • Event

Læs mere om hvad du kan blive inden for de forskellige brancher her

Er et onlineforløb noget for dig?

Vores onlineforløb er udviklet til dig, der ikke har tid eller mulighed for at møde op på skolen hver dag. Måske du har børn eller et deltidsjob, du gerne vil passe ved siden af. Eller måske bor du bare langt væk fra Odense og helst vil undgå transporttid frem og tilbage.

Som onlineelev har du ikke mødepligt, men du skal undervejs aflevere en række opgaver. Dine undervisere vil fortælle dig, hvad du skal læse, løse og aflevere uge for uge, og du vil løbende blive vurderet, så du ved, om du følger forløbet tilfredsstillende. Du kan altid komme i kontakt med dine undervisere enten ved fremmøde på skolen, mail eller videoundervisning, som afholdes en gang om ugen via Skype. 

Når du tager din erhvervsuddannelse online foregår al undervisning som fjernstudie - du skal derfor ikke møde op hos os. Du får præcis den samme uddannelse som vores traditionelle uddannelser. Forskellen er bare, at du selv planlægger din studietid.

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at påbegynde dit eus 5 uger onlineforløb, skal du

 • have bestået din studentereksamen
 • have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og i skrftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller på gymnasiet)

Husk at vedlægge dine eksamenspapirer, når du søger om optagelse.

Optagelse

Du kan søge optagelse på eud 5 uger via optagelse.dk. Her skal du under fanebladet "Uddannelsesønsker" finde Tietgen Business(TietgenSkolen). Det gør du ved at indtaste følgende:

 • Uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
 • Hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice

Derefter skal du vælge din uddannelsesretning (detail, handel eller event) samt startdato.

Opstart

På 5 ugers-forløb (stx, htx eller hf) er der optag 4 gange om året, januar, april, august og oktober. Se kalender for næste opstart.

Når du er optaget, bliver du indkaldt, via e-boks, til at møde op den første dag i forløbet. Her bliver du introduceret til - og får gode råd til forløbet. 

SU

Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU under din uddannelse. Du kan læse alt om reglerne for SU på SU.dk.

FAQ om onlineforløbet

Hvordan foregår et online-forløb? 
De fleste af vores online-forløb indledes med et introduktionsmøde på skolen, hvor du bliver præsenteret for fagene, du skal i gang med. Du får også adgang til vores læringsportal – Tietgen Online – hvor du finder læsematerialer, opgaver m.m. I materialerne finder du også en vejledende lektionsplan, så du kan se, hvor meget du skal læse hver uge. Du skal ikke købe bøger, men i stedet læser du materialerne, som ligger i Tietgen Online. Undervejs laver du forskellige øvelser og afleveringsopgaver, der skal sendes til din underviser, som giver dig feedback på opgaverne. Har du spørgsmål til din underviser, kan du møde op i Læringscentret på Tietgen Business (Lerchesgade 29 i Odense), eller stille dem via mail.

Er online-foløbet på samme niveau som klasseundervisning? 
Ja! På et online-forløb opnår du samme niveauer som med klasseundervisning, og pensummet er også det samme.

Hvilke adgangskrav er der til online-forløbet? 
Der er de samme adgangskrav på forløbet online, som på det traditionelle forløb. 

Hvordan søger jeg om optagelse på online-forløbet? 
Du søger om optagelse på vores online-forløb ved at bruge tilmeldingsknappen på denne side eller du søger på optagelse.dk.

Er der møde- og afleveringspligt? 
Du har ikke mødepligt, da du netop har fleksibiliteten til at planlægge, hvornår du vil læse. Har du brug for at snakke med en underviser, kan du møde op i Læringscentret. Du kan også stille spørgsmål til din underviser via mail eller videomøder (se hvornår i lektionsplanen for dit forløb).

Som med klasseundervisning er du også på online-forløbet forpligtet til at være studieaktiv, det vil sige læse lektier og aflevere afleveringsopgaver, ligesom du skal møde til eksamen.

Kan jeg arbejde ved siden af online-forløbet? 
Ja, men online-forløbet er fuldtids, så vi anbefaler, at du ikke arbejder alt for meget.

Kan jeg komme i kontakt med en underviser? 
Ja! Du kan altid stille spørgsmål til din underviser enten ved at møde op i Læringscentret eller ved at skrive en mail eller deltage i videomøder. Se i lektionsplanen hvilke muligheder der gælder for dit forløb.

Hvordan foregår eksamen? 
Eksamen foregår for de fleste online-forløb på Tietgen Business i Odense. Bor du langt fra skolen, kan du søge om at deltage i eksamen online (Skype).

Hvad med teknikken? 
Du skal ikke være it-nørd for at kunne være online studerende. Du skal naturligvis have en computer med internetadgang og gerne med et webkamera (hvis du skal have videomøde med din underviser), men det er ikke et krav. Du skal have Microsoft Office programmerne installeret på din computer. Har du ikke dem, kan du gennem os på Tietgen benytte Office 365 gratis.

Tilmeld dig onlineuddannelsen