English

Rasmus

Rasmus valgte eud business selvom mange af hans gode venner fortsatte videre i gymnasiet efter folkeskolen. Rasmus havde brug for at vælge noget, hvor han kunne være god og være sig selv. Det kan med en eud business og som elev i Bygma.

Eud business - den hurtige vej til erhvervslivet

På eud business starter du med 1 år på skolen, hvor du specialiserer dig inden for en branche (hos os kan du vælge mellem kontor, detail og event). Herefter skal du ud og prøve din viden af som elev ude i virksomheden. Det skal du i 2 år. 

NÆSTE OPSTART PÅ EUD BUSINESS ER MANDAG 9. AUGUST 2021.

Rasmus tog en eud business

Rasmus er ordblind og har altid vidst, at gymnasiet ikke var hans vej videre efter folkeskolen - også selvom om mange af de gode venner valgte gymnasiet. Rasmus havde brug for at vælge noget han var god til og hvor han kunne være sig selv. Derfor valgte han eud business på Tietgen.

En eud business på Tietgen tager 3 år - 1 år i skole og 2 år som elev i en virksomhed.

Selvom det var et stort spring at starte på en ny uddannelse uden sine venner, så fortryder Rasmus ikke sin beslutning. "Med det samme jeg startede på eud business, blev jeg bekræftet i, at det var det rigtige for mig. Det var lidt hårdt i starten fordi mine venner gik på gymnasiet. Men jeg vidste, at når jeg kom ud på den anden side, ville jeg stå stærkere fordi jeg vidste, hvad jeg ville lige fra begyndelsen. Jeg har bygget på direkte ind i det arbejdsliv jeg drømmer om," fortæller Rasmus.

Opbygningen af eud business

Kommer du, som Rasmus, direkte fra 9. eller 10. klasse og vil tage en eud business, skal du gå i skole i 1 år og gennemføre to grundforløb (grundforløb 1 og grundforløb 2). Efterfølgende kan du fortsætte på hovedforløbet, som er de 2 år du er elev i en virksomhed. Du kan læse mere om indholdet på de forskellige forløb i menuen nedenfor.

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du skal både have grundforløb 1 og grundforløb 2.

På grundforløb 1 starter du på vores eud-fagretning eud butik, handel og event, hvor du lærer om kundeservice og hvordan tingene fungerer inden for butiks- og handelsbranchen. Du bliver også klogere på hvilke arbejdsopgaver, der ligger inden for de tre brancher; butik, handel og event.

Husk at angive denne fagretning når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fag på grundforløb 1

Du får undervisning i grundfagene:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Erhvervsfag (fx kommunikation, samarbejde)

Når du har afsluttet grundforløb 1 fortsætter du videre på grundforløb 2. Det kan du læse mere om i næste fane.

Grundforløb 2 (½ år)

Du skal starte på grundforløb 2, hvis det er mere end 14 måneder siden du har forladt grundskolen.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1.

Grundforløb 2

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for om du vil arbejde inden for butiks-, handels- eller eventbranchen:

  • Butik/detail for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Eller måske vil du hellere arbejde kreativt i butikken med fokus på indretning og design.
  • Handel for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden. 
  • Event for dig, der vil arbejde med oplevelser og events. Her handler det om at arrangere og planlægge events, så alt går op i en højere enhed og oplevelsen bliver en fuldtræffer.

Læs mere om hvad du kan blive inden for de tre brancher her.

Fag på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i grundfagene:

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C 
  • Erhvervsinformatik C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, der bestemmes ud fra den branche du har valgt. Her lærer du om begreber, services og andre færdigheder, som er relevante inden for den branche du har valgt. På den måde bliver du klar til en elevplads inden for branchen.

Du afslutter grundforløb 2 med et grundforløbsprojekt, der, sammen med dine grundfag, er adgangsgivende til en elevplads. Til eksamen skal du op i et af grundfagene samt dit eksamensprojekt.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på hovedforløbet og din toårige elevtid i en virksomhed. Det kan du læse mere om i næste fane.

Hovedforløb (2 år)

På hovedforløbet er du 2 år i lære som elev i en virksomhed inden for den branche du har specialiseret dig inden for under dit grundforløb. 

Læs mere om hovedforløbets opbygning og hvilke arbejdsopgaver, der ligger foran dig under din elevtid. 

Kontakt en studievejleder