English

Erhvervsrettede linjefag på efterskoler

Samarbejde mellem linjefag på efterskoler, virksomheder og erhvervsuddannelser.

Erhvervsrettede linjefag på efterskoler

Et erhvervsrettet linjefag er et fag på efterskolen som gennem sin undervisning over en længere periode giver elever mulighed for at

 1. beskæftige sig med emner og fagligheder, som ligger i forlængelse af fagretninger på erhvervsuddannelser
 2. løse opgaver for virksomheder

Målet er, at eleverne får øje på egne praktisk-faglige kompetencer og hvilken sammenhæng det kan have med en erhvervsuddannelse. Gennem frivillig brobygning vil dele af undervisningen foregå på erhvervsskolerne på særlige fagdage. Det er linjefagsunderviseren der etablerer samarbejdsflader og metoder, der passer til det enkelte linjefag på den enkelte efterskole. 

Formål:

 • Gennem oparbejdelse og kendskab til faglighed og opbyggende relation vil det forbedre elevernes studiestart på erhvervsuddannelserne, fordi de føler sig bedre forberedte.
 • Eleverne kan italesætte viden om fagligt indhold, og krav til erhvervsuddannelserne.
 • Eleverne får større viden om og flere relationer til erhvervsliv og erhvervsuddannelser.
 • Eleverne får en positiv oplevelse af studie-og læringsmiljø på erhvervsuddannelserne.

Fordelene er:

 • At elever gennem en længere periode får lov til at arbejde med praktiske færdigheder, der kan have en sammenhæng med en erhvervsuddannelse.
 • At elever kan få øje på karrieremuligheder gennem samarbejdet med både virksomheder og erhvervsuddannelser.
 • At elever kan opnå viden og færdigheder, der kan gøre dem bedre i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse.
 • At efterskoler kan etablere samarbejder med spændende virksomheder og erhvervsskoler, som kan kvalificere og løfte niveauet i linjefagsundervisningen.

Eksempler på linjefagssamarbejder opbygget i E2E

I forbindelse med Epinions evaluering af projektet, er følgende konklusioner foretaget:

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole

Vojens Gymnastik-og Idrætsefterskole Faget ”Craft” har været under udvikling på efterskolen i et stykke tid forud for E2E, men efterskolen siger, at deltagelse i E2E var med til at:

 1. Gennem projektmidlerne at udvikle faget til det, som det er i dag.
 2. Skabe og konkretisere et godt samarbejde med erhvervsskoler
 3. Deltagelsen i IBO i år 1 gjorde, at årsplanen for faget Craft blev skabt i et samarbejde med erhvervsskolerne ( man havde fået kontakterne til erhvervsskolerne ”foræret” gennem IBO delen af projektet)
 4. Erhvervsskolerne har været meget villige til at deltage i udviklingsmøder på og med efterskolen, hvor den sparring som erhvervsskolerne har givet efterskolen, har været ”guld værd”.
 5. Erhvervsskolerne er villige til at komme ud på efterskolen og undervise i løbet af forår 19.

 

Håndværk og Design på Ladelund Efterskole

Ladelund EfterskoleFaget har eksisteret på efterskolen et par år, men har ikke tidligere samarbejdet med erhvervsskoler, så E2E har betydet at:

 1. Efterskoleeleverne har været 1 dag på Hansenberg X House som en kobling til de faglige elementer, som faget omhandler
 2. Der er etableret en god kontakt fremadrettet, som inddrages i faget fremover.

 

 

Design & Idrætsefterskolen Skamling

Design- og Idrætsefterskolen SkamlingFaget Gamedesign har eksisteret på skolen i et stykke tid, men E2E har betydet at:

 1. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem efterskolen og Hansenberg GF1 Gaming om meritgivende forløb for det hold elever, som har faget på efterskolen. Det betyder at efterskoleeleverne over tre måneder, har skemalagt cirka 80 lektioner på Hansenberg, i “heldage”, som suppleres med  lektielæsning osv. i almindelige linjefagstimer så der opnås det krævede antal timer ift kravet om meritgivende brobygning.
 2. Derudover har efterskolen indgået en aftale med IBC om at stille med en lærer som censor ift faget Innovation til eksamen til sommer.

 

Ryslinge Efterskole

Ryslinge EfterskoleEfterskolen har gennem flere år arbejdet med projektledelse og innovative opdrag fra virksomheder, men E2E har betydet at:

 1. Alle elever har besøgt virksomhederne, som de har fået ”opdraget” (case til problemløsning) af.
 2. Alle elever har været på brobygning til Odense Tekniske Gymnasium for at bygge prototyper.
 3. Alle elever har været på Tietgen for at få markedsføring koblet på deres problemløsning.