English

Frivillig brobygning

Bekendtgørelsen åbner mulighed for frivillig brobygning i op 5 uger ud over den obligatoriske brobygning.

Frivillig brobygning og brobygningstaxameter

Muligheden for frivillig brobygning har størst betydning for at indgå i et samarbejde med erhvervsuddannelser, idet de kan få brobygningstaxameter, når efterskolens elever kommer i frivillig brobygning.

Frivillig brobygning har ingen tilskudsmæssige konsekvenser for efterskolen og der kan søges om refusion af udgifter til transport hos Efterskoleforeningen:

§ 8. Elever i folkeskolens 10. klasse, bortset fra eud10, jf. § 9, skal ud over den obligatoriske brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv tilbydes at deltage i frivillig brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv til erhvervsrettet ungdomsuddannelse, jf. § 6, stk. 2, i op til 5 uger, dog højst 4 uger i 10. klasse-forløb på 20 uger eller mindre. Brobygning til de gymnasiale uddannelser kan højst udgøre 1 uge i alt.

Stk. 2. Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, der udbyder 10. klasse, kan ud over den obligatoriske brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv inden for rammerne i stk. 1 tilbyde deres elever i 10. klasse frivillig brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Stk. 3. Brobygning tilrettelægges, så den så vidt muligt udløser merit, når den unge påbegynder et uddannelsesforløb på en ungdomsuddannelse, der har været brobygget til.