English

FRA PRAKTIK TIL ERHVERVSBROBYGNING

IBO udfordrer og nytænker den traditionelle måde at afvikle brobygning på, idet begrebet ”erhvervspraktik” mere får en karakter af ”erhvervsbrobygning” i den form som IBO lægger op til.

En bredere forståelse af begrebet erhvervsbrobygning

Fordelene er:

 • At eleven er nysgerrig på hele virksomheden i forhold til at løse sin IBO.
 • At eleven skifter fra at være gæst med et ”how to fit in” mindset til ”Hvad kan forandres”
 • At eleven kan trække på fag og viden om tema og virksomhed på skolen forud for erhvervsbrobygning.
 • At eleven er i erhvervsbrobygning flere gange i forløbet, men af kortere varighed.
 • At eleven får mod til og lærer at tage kontakt til en virksomhed.
 • At det er overskueligt for virksomheden at stille sig til rådighed for eleven i forhold til IBO.
 • At virksomheden ikke stilles i et dilemma om at finde egnede opgaver til en praktikant i flere dage.
 • At virksomheden ikke udfordres af sikkerhedsregler og procedurer, når eleven er i erhvervsbrobygning i stedet for klassisk erhvervspraktik.

Begrebet ”erhvervsbrobygning” har en bredere forståelse og betyder ikke nødvendigvis, at eleven skal arbejde praktisk på virksomheden, men i stedet opleve virksomheden gennem den undersøgelse, som IBO foranlediger.

ErhvervsbrobygningIndhold i erhvervsbrobygning:

 1. Lærerne giver eleven en opgavedefinering –hvad aflevering af IBO skal indeholde udover IBO ide, (f.eks. statistikker, interviews, sparring fra brobygning, vurdering af innovation osv.).
 2. Eleverne har valgt et tema under forberedelsesdagen, det kan være alt lige fra sundhed, robotteknologi, sikkerhed eller bæredygtighed.
 3. Derefter har eleverne bestemt sig for, hvilken virksomhed, som de vil besøge/brobygge til.
 4. Eleverne tager kontakt og aftaler tidspunkt og indhold af erhvervsbrobygning. Eleverne undersøger virksomheden med de valgte temabriller med henblik på at identificere områder indenfor det valgte tema (f.eks. robotteknologi) som kan forbedres. Virksomhedens opgave er at stille sig til rådighed for elevens undersøgelse og evt. et interview.

Se filmen om Fase 2 - Erhvervsbrobygning her: