English

Hvorfor IBO

IBO (Innovations-Brobygnings-Opgave) indebærer innovation, karrierelæring og brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser og er en opgave, der giver elever nye indsigter i forhold til elevernes uddannelsesvalg og (livs)karrierelæring.

En rød tråd mellem 10. kl., erhvervslivet og ungdomsuddannelsen

IBO er en nytænkning af Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) i 10. kl.

10. klasse er et ekstra år som i høj grad skal pege fremad og som kan være med til at gøre unge parate til deres videre ungdomsuddannelse og jobmuligheder. Derfor er det helt afgørende, at undervisningen i 10. Klasse indebærer forløb, som kan give elever dels nye indsigter, motivation og tro på egne evner, men også en reel forbindelse til erhvervslivet og de muligheder, som venter her. 10 kl. er i højere grad blevet en forberedelse og overgang til den efterfølgende ungdomsuddannelse og den Obligatoriske Selvvalgte Opgave har til formål at afklare de unges ungdomsuddannelsesvalg. Den har eksisteret i en lang årrække og der eksisterer faktisk megen lidt evidens for, hvad opgaven betyder for de unges forestillinger om deres ungdomsuddannelser og fremtidige job.

Der er i de senere år kommet et større fokus på karrierelæring og hvad der er med til at kvalificere de unges valg. For mange unge er det et svært og kompliceret valg – dels kompleksiteten af ungdomsuddannelser er stor og de unge har megen lidt viden om erhverv og muligheder heri. Brobygningsbekendtgørelsen åbner muligheder for både erhvervspraktik og brobygning til ungdomsuddannelser, men der er megen lille tradition for at de unge kommer i erhvervspraktik. De fleste brobygningsforløb i 10.kl. foregår til ungdomsuddannelserne og dermed opnår de unge ikke et kendskab til målet for ungdomsuddannelsen.

Med IBO skabes en rød tråd mellem undervisningen i 10.kl, erhvervslivet og ungdomsuddannelsen.

  • De unge kommer ud i erhvervslivet og får en mulighed for at opleve hvilke muligheder erhvervslivet byder på
  • og samtidig hvordan ungdomsuddannelsen hænger sammen med det efterfølgende job i erhvervslivet.
  • Derudover får de mulighed for at skabe relationer i og til erhvervslivet, som både kan skabe relevans for læring men også nye indsigter i forhold uddannelsesvalg og evt. fremtidige praktikpladser.

IBO bygger på en særlig innovationsdidaktik, som tager afsæt i nyere innovationsforskning, som er mere foreneligt med grundskolers alment dannende fokus. Dels handler det om måden, hvorpå eleverne vælger og udvikler ideer på, dels handler det om en samfundskritisk vurdering af den udviklede ide.