English

Nyt sigte i brobygning til erhvervsuddannelser

Også i brobygning til ungdomsuddannelser er IBO nytænkende, idet brobygningen får en særlig karakter og indhold, når IBO forbinder undervisningen i OSO med brobygning til erhvervsuddannelser.

Brobygning til erhvervsuddannelser er en del af en ideforbedrende proces

Fordelene er:

  • At eleven skal bruge brobygningsforløbet i sin IBO aflevering.
  • At eleven oplever brobygning som brugbar og relevant.
  • At eleven får øje på det man ikke vidste om erhvervsuddannelser.
  • At eleven får en positiv oplevelse af studie- og læringsmiljøet på erhvervsuddannelserne.
  • At erhvervsskolerne får mulighed for at bringe deres faglighed i spil ift en konkret opgave.

I IBO ses brobygning til erhvervsuddannelser som en del af en ideforbedrende proces til elevernes IBO ide. Således bidrager erhvervsuddannelsernes faglighed til, at elevernes IBO ide får et kvalificeret løft og elevernes får en positiv oplevelse af brobygningen som relevant og at der er en høj faglighed på erhvervsuddannelserne, som er interessant.

Når eleverne tager deres IBO ide med i brobygning, vil der være tale om et karrierelæringperspektiv, som har en folkeoplysende og livsoplysende dimension, idet eleverne vil oparbejde en viden og indsigt, som kan bidrage til, at elever kan vælge mere kvalificeret i forhold til første ungdomsuddannelsesvalg og dernæst i forhold til evt. omvalg og dropout herfra.