English

Deltagende efterskoler og erhvervsuddannelser

I Region Syddanmark deltager 11 efterskoler og 12 erhvervsuddannelser i de to indsatser omkring Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) eller de erhvervsrettede linjefag.

Oversigt over deltagere

De 16 Efterskoler og 12 erhvervsuddannelser deltager fra hele Region Syddanmark i en eller begge indsatser:

  1. Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO), en nytænkning af eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl. Et to til fem ugers forløb med udgangspunkt i IBO Modellen, hvor elever arbejder med innovation og brobygning med både erhvervsliv og erhvervsuddannelser
  2. Erhvervsrettede linjefag: Fag på efterskolen som tidsmæssigt strækker sig over et længere forløb og som indeholder et samarbejde med erhvervslivet og som retter sit fokus mod en fagretning på en erhvervsuddannelse, som faget på efterskolen samarbejder med.

Efterskoler

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole: https://www.vge.dk/

Ølgod Efterskole: https://oelgodefterskole.dk/

Ladelund Efterskole: http://ladelundefterskole.dk/

Kongeådalens Efterskole: http://www.keskole.dk/

Design og Idrætsefterskolen Skamling: http://www.skamling.dk/

Skanderup Efterskole: http://skanderupefterskole.dk/

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole: http://vgie.dk/

Sundeved Efterskole: https://www.sundeved-efterskole.dk/

Ryslinge Efterskole: http://www.ryslinge-efterskole.dk/

Efterskolen Flyvesandet: http://flyvesandet.dk/

Broby Efterskole: https://www.brobysportsefterskole.dk/

Løgumkloster Efterskole: https://lme.dk/

Korinth Efterskole: https://korinth-efterskole.dk/

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole: https://www.s-g-i.dk/

St. Andst Efterskole: https://www.storeandstefterskole.dk

Askov Efterskole: https://www.askovefterskole.dk/

 

Erhvervsuddannelser

Rybners, Esbjerg: http://rybnerstekniskeskole.dk/

Sosu Esbjerg: http://www.sosuesbjerg.dk/

Riber Kjærgård Landbrugsskole: http://www.kjls.dk/

Hansenberg: https://www.hansenberg.dk/

IBC Kolding: https://www.ibc.dk/om-ibc/uddannelsessteder/

EUC Syd: https://www.eucsyd.dk/

IBC Åbenrå: https://www.ibc.dk/om-ibc/uddannelsessteder/

Sosu Syd: http://sosu-syd.dk/

Syddansk Erhvervsskole: https://www.sde.dk/

Kold College: https://www.koldcollege.dk/

Sosu Fyn: http://sosufyn.dk/

Tietgen: http://www.tietgen.dk/