English

Grundlæggende lederuddannelse

Er for dig der gerne vil blive endnu bedre til at være synlig, til at planlægge og at kommunikere.

Grundlæggende lederuddannelse

På den grundlæggende lederuddannelse bliver du klogere på, hvad god ledelse er, og hvordan du kan blive en god leder for dine medarbejdere og for din virksomhed. Du dykker ned i forskellige ledelsesstile og ledelsesmetoder og bliver klogere på hvilke ledelsesformer, der kan bruges i forskellige situationer. 

Du får en praksisorienteret lederuddannelse, hvor du hele tiden træner og afprøver teorierne i øvelser og opgaver og kommer rundt om alle aspekter af god ledelse.

God ledelse handler også om synlighed, god planlægning og god kommunikation. På de grundlæggende lederuddannelser får du indblik i forskellige lederstile og værktøjer og metoder til planlægning, uddelegering, motivation, coaching, konflikthåndtering og personlig udvikling. 

🎙️ Hvad er god ledelse?

Det har vi taget en snak om med Brian Djernes fra Cane-Line. Udover det fortæller virksomhedskonsulent Thomas Bystrup-Kjær om vores foreskellige lederuddannelser på Tietgen KompetenceCenter🎧

Se fire kursister fortælle om hvorfor de har valgt at tage en Grundlæggende Lederuddannelse på Tietgen KompetenceCenter.

 

Undervisere på Grundlæggende Lederuddannelse

 

Eiler Skovbjerg

Jeg har i en årrække beskæftiget mig med ledelse & HR – de seneste år undervist i ledelsesfag AU og AMU, bl.a lederuddannelsen og Projektlederuddannelsen.

Som leder skal du kende dine værdier og dit fundament for at kunne udvikle dit potentiale og dermed styrke dit lederskab. Du får gennem forøget selvindsigt en øjenåbner for livet, evne til at se nye muligheder og styrket din robusthed. Jeg vil give dig de ledelsesmæssige indsigter og værktøjer, så du kan skabe forudsætningerne for at dine medarbejdere får succes - så får du det nemlig også selv.

Eiler Skovbjerg

Anette Ingemann Kirkegaard

Cand. Mag. Nordisk sprog og litteratur og Visuel kommunikation 

Mindfulness-instruktør

På Grundlæggende LederUddannelse arbejder vi med, hvad professionel ledelse er. Min tilgang til ledelse er, at vi må være opmærksomme på, hvilket redskab vi bruger til at lede mennesker med. Og redskabet er kommunikation.

Jeg underviser på mange niveauer i kommunikation og ledelse, og jeg er altid optaget af, hvordan mennesker skaber gode – eller mindre gode – relationer i deres kommunikation med hinanden. Således også ledere og medarbejdere.

I træningen på Grundlæggende LederUddannelse vil du øve dig i at blive den bedste udgave af dig selv – som professionel leder. Du udvikler din bevidsthed om, hvad professionel ledelseskommunikation er, og du øger din selvindsigt ved at erfare dine styrker og dine udviklingspotentialer. Den viden kan du bruge i praksis til at videreudvikle dig selv- som leder og som menneske.

Anette Ingemann Kirkegaard

Onlineplus

Jeppe Majgaard fra OnlinePlus fortæller om, hvordan de i flere år har brugt Tietgen KompetenceCenter til at opkvalificere deres medarbejdere.

Brug for flere informationer?

Kontakt vores kursussekretær, Vibeke.