English

Hhx-dage på handelsgymnasiet

Fire undervisningsforløb for grundskoler, der skal introducere elever i grundskolen til hhx-områder som innovation, markedsføring og regnskab.

Fire tilrettelagte undervisningsforløb

På Tietgen Handelsgymnasium har vi sammensat fire undervisningsforløb inden for privatøkonomi, reklamepsykologi, innovation og globalisering. Alle forløbene præsenterer hhx-fag, og vi har derfor valgt at kalde forløbene hhx-dage. 
De fire hhx-dage er sammensat så de i bredest muligt omfang dækker de merkantile og samfundsfaglige fag, der indgår på hhx-uddannelsen. Hhx-dagene er bygget op, så de tager udgangspunkt i den hverdag, som du og dine elever står i og varer som udgangspunkt en hel skoledag med start kl. 8.15. 

Vi stiller med kompetente undervisere og engagerede hhx-elever, der deltager hele dagen. Dette er for at sikre, at dine elever får det størst mulige udbytte af undervisningen.

Læs mere om vores fire hhx-dage

Herunder kan du læse mere om indholdet på de forskellige hhx-dage.

Unge og privatøkonomi

Gennem arbejde med forskellige e-læringsmaterialer i form af virtuelle spil og interaktive opgaver, stifter eleverne bekendtskab med planlægning af egen økonomi.
Undervisningen har til opgave at give eleverne en bred forståelse af potentielle problematikker vedrørende egne indtægter og udgifter. Desuden anskueliggøres forskellige økonomiske dispositioner, de unge møder i hverdagen. Alt dette sættes yderligere ind i den virkelighedsnære samfundsøkonomi, som vi er en del af.

Gennem en virkelighedsnær case udvikler eleverne evnen til at træffe beslutninger samt vurdere konsekvenserne af handlinger indenfor et økonomisk perspektiv. Gennem casen får eleverne indsigt i og forståelse for penge og privatøkonomi.

I undervisningen udfordres eleverne til at træffe beslutninger om forskellige økonomiske dilemmaer og bliver præsenteret for simple værktøjer til at sammenligne og vurdere forskellige finansieringsalternativer.

Pædagogiske overvejelser
Undervisningen igangsættes med et afsnit af TV3-serien "Luksusfælden." Efterfølgende arbejder eleverne i grupper med udgangspunkt i en case, hvor de opnår en forståelse for, hvordan fagene afsætning, finansiering og international økonomi hænger sammen.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5-6 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i virksomhedsøkonomi og finansiering

Reklamepsykologi

I samspil mellem fagene psykologi og afsætning bliver eleverne præsenteret for emnet reklamepsykologi.

“Uanset om du logger på de sociale medier eller går en tur i byen, bliver du konstant mødt og påvirket af reklamer.” Her kan psykologien være et redskab, som hjælper os til at forstå, hvilke reklamer der virker og hvorfor.

I øbet af dagen skal eleverne arbejde med cases, hvor vi beskæftiger os med følgende spørgsmål:

  • Hvem er kunderne?
  • Hvor og hvornår køber kunderne?
  • Hvad og hvor meget køber kunderne?
  • Hvem påvirker kunderne?
  • Hvilke reklamepsykologiske virkemidler benyttes i jagten på kunderne? – hvad virker, og hvad gør ikke?

Pædagogiske overvejelser
Eleverne skal i små grupper arbejde sammen om at få en forståelse af, hvilken magt reklamerne har på os forbrugere. De skal arbejde med cases, som tager udgangspunkt i deres hverdag, hvilket er et godt udgangspunkt for forståelse og læring.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5-6 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i psykologi og afsætning

Innovation

Det at tænke, udvikle og præsentere en god idé

For at give grundskoleeleverne et indblik i hvad det vil sige at arbejde med innovation, udbyder vi en undervisningsdag hvor eleverne kommer til at arbejde med idégenerering og idéudvælgelse.

Innovationsforløbet indledes med et kort foredrag om iværksætteri og innovation set ud fra en samfundsfaglig vinkel. Herefter arbejder eleverne i grupper på 4-5 personer med idégenerering og idéudvælgelse. Det kan enten ske med udgangspunkt i fri idégenerering eller en mere bunden opgave, hvor eleverne pejles i en bestemt retning. Det kan fx være inden for bæredygtighed, genbrug, sundhed, e-handel eller produktudvikling. Dette aftales nærmere med klassens lærere. Elever fra handelsgymnasiet kan deltage som sparringpartnere under den videre idéudvikling. Idéen omsættes herefter til en visualisering af idéen, som kan være et produkt eller en illustration af idéen. Grupperne vælger et navn til idéen/produktet og laver evt. et firmanavn og logo.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne opnår kendskab til de samfundsmæssige aspekter ved
iværksætteri og innovation og arbejder efter innovative undervisningsmetoder med idégenerering, idéudvælgelse samt idéudvikling. Eleverne opnår desuden kendskab til, hvordan man henvender sig til målgrupper og
udvælger medier, så omverdenen får kendskab til idéen. Endelig fremmer forløbet elevernes evne til såvel skriftligt som mundtligt at fremlægge et stof og til at samarbejde i grupper.

 

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5-6 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i innovation

Globalisering

Åben tasken - og verden åbner sig

Globalisering er et begreb, som bruges hver dag. Men hvad rummer begrebet, og tendenserne bag begrebet. Hvordan påvirkes individet, virksomhederne og samfundet af globaliseringen? Med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøges globaliseringens konsekvenser for individet.

Virksomhedernes afsætningsmuligheder inddrages, og med aktuelle nyheder undersøges samfundets påvirkning af globaliseringen.

Pædagogiske overvejelser
Elevaktivitet er centralt i arbejdet med globalisering. Vi ser på indholdet i elevens skoletaske, tøj mv., i en diskussion om verdenshandel. Eleverne oplever via et rollespil, hvordan frihandel kan gavne den samlede verdensøkonomi, og eleverne præsenteres for aktuelle nyheder, i en debat om globaliseringens fremtid.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5-6 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i afsætning, samfundsfag og international økonomi

 

Tidspunkt for afholdelse

For at kunne lave den bedste undervisning for dine elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at hhx-dagene bliver lagt i perioden:
9.-10. klasse: 1. september 2018 - 1. februar 2019
7.-8. klasse: 1. februar 2019 - 1. maj 2019

Først til mølle-princip

Afhængig af interesse og planlægning kan vi se os nødsaget til at sætte en begrænsning på udbuddet. Derfor tildeles undervisningsdagene ud fra først-til-mølle-princippet. Så kontakt derfor vores markedskoordinator Lena Mortensen allerede i dag og lav en aftale for skoleåret 2018/19. Se Lenas kontaktdetaljer nederst på denne side.

Book en hhx-dag

Du kan booke en af vores hhx-dage via vores online bookingsystem eller du kan kontakte vores markedskoordinator Lena med spørgsmål og tilmelding:

Lena Haubjerg Mortensen

Lektor og markedskoordinator Telefon: 26 33 44 16 Mail: lsoe@tietgen.dk