English

International

En studieretningslinjen for dig, der elsker sprog og nye kulturer. Hvis du er god til engelsk kan du tage den engelsk-sprogede studieretning: international business.

Ud og opleve verden

De internationale studieretninger er for dig, der sigter mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed, hvor du får brug for fremmedsprog. 

I klasserne på de internationale linjer har vi mange udvekslingsstuderende, ligesom vi også er værter for udenlandske gæster fra bl.a. USA, Kina, Belgien og Tyskland. 

På international linje skal du opleve og forstå verden - fra skolebænken og på studierejser til spændende destinationer. I løbet af de tre år på internatonal linje, har du hele tiden rettet blikket ud mod verden. Du skal bare inden du starter bestemme hvilket fokus du vil have. Hvis du synes økonomi og handel er spændende, er det rigtige valg global studies eller economics & language. Synes di derimod at sprog er det bedste, så er studieretningerne marketing & language eller culture & language. 

Fem studieretninger

På international linje kan du vælge mellem fem studieretninger:

 • Global studies 
 • International business (engelsksproget)
 • Ecomonics & language
 • Marketing & langauge
 • Culture & language

Læs mere om indhold og studieretningsfag på de forskellige studieretningslinjer nedenfor.

Global studies

Global studies er for dig, der har lyst til at smage på den store verden - og som samtidig er optaget af økonomi og handel. For dig der tænder på det globale og som drømmer om en karriere i overhalingsbanen, hvor blikket løfter sig fra det danske smørhul.

På denne studieretning er fokus rettet mod forståelsen for andre kulturer, sprog og levevilkår. Du får gennem din studietid rig lejlighed at pakke kufferten. Du kommer til Bruxelles/Strasbourg, hvor du oplever EU indefra. På uddannelsens 2. år vil der være en tur til USA, hvor vi tidligere har besøgt New York og Washington. Kort sagt: en retning for dig, der tænder på selvstændighed, tolerance og selve lysten til at begå sig på den internationale scene.

Studieretningens opbygning

1.g
På Global Studies forsøger vi at gøre dig til en bevidst borger i EU, idet vi arbejder med nationale og internationale demokratier. Vi gør fagene mere virkelighedsnære ved at besøge NATO’s hovedkvarter i Bruxelles og EU-parlamentet/kommission når det er muligt. Denne tur vil formentlig ligge i juni

2.g
I 3.g skal du 14 dage til USA, hvor vi besøger kulturelle seværdigheder, er på virksomhedsbesøg og har forlagt undervisning i form af foredrag og vejledning.

Såfremt du ønsker at deltage i rejseaktiviteten, skal du regne med i gennemsnit at bruge 8-10.000 kr. pr. år.

Studieretningsfag på global studies

På international business har du disse studieretningsfag: 

 • Afsætning A
 • International økonomi A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

International business

International business er den engelsksprogede version af studieretningen: globale studies. International business er for dig, der har lyst til at smage på den store verden - og som samtidig er optaget af økonomi og handel. For dig der tænder på det globale og som drømmer om en karriere i overhalingsbanen, hvor blikket løfter sig fra det danske smørhul.

På international business foregår undervisningen i de fleste fag på engelsk. Du skal således være god til engelsk og/eller brænde for engelsk for at søge om optagelse på denne linje. Du skal som minimum kunne tale frit, men ikke fejlfrit engelsk. Du skal samtidig være indstillet på en udfordrende uddannelse. Mange vil nok opfatte, at denne linje er ’sværere’end den ’almindelige’ hhx uddannelse, fordi lærebøger, materialer, skriftlige afleveringer, projekter, diskussioner i klassen og undervisningen foregår på engelsk fra dag 1.

Til gengæld får du nogle internationale og kulturelle kompetencer, der forbereder dig på en karriere i udlandet eller i eksport/import virksomheder i Danmark eller til videreuddannelse f.eks. på engelsksprogede videregående uddannelser. Det vil også være en god forberedelse til videregående uddannelser.

Studieretningens opbygningen

1.g:
På international business forsøger vi at gøre dig til en bevidst borger i EU, idet vi arbejder med nationale og internationale demokratier. Vi gør fagene mere virkelighedsnære ved at besøge NATO’s hovedkvarter i Bruxelles og EU-parlamentet/kommission når det er muligt. 

2.g:
I 2.g skal du 14 dage til USA, hvor vi besøger kulturelle seværdigheder, er på virksomhedsbesøg og har forlagt undervisning i form af foredrag og vejledning.

Såfremt du ønsker at deltage i rejseaktiviteten, skal du regne med i gennemsnit at bruge 8.000 -10.000 kr. pr. år.

Studieretningsfag på international business

På international business har du disse studieretningsfag: 

 • Afsætning A
 • International økonomi A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Economics & language

Her finder vi en studieretning med fokus på sproget i Europas største økonomi - Tyskland, kædet sammen med netop forståelsen af, hvordan Danmarks økonomi er tæt forbundet med resten af EU og verden. Studierejsen vil gå til en tysk destination.

Studieretningsfag på economics & language

På economics & language har du disse studieretningsfag: 

 • International økonomi A
 • Tysk A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Marketing & language

På studieretningen marketing & language kombinerer du det tyske sprog med faget afsætning. Denne er specielt interessant, da Tyskland er det marked hvor der afsættes flest danske vare. Studierejsen vil gå til en tysk destination.

Studieretningsfag på marketing & language

På marketing & language har du disse studieretningsfag: 

 • Afsætning A
 • Tysk A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Culture & language

Studieretningen culture & language er for dig, der specielt er sproglig orienteret og som har lyst til at lære fremmedsprog og har lyst til at videreuddanne dig inden for fremmedsprog. Denne studieretning går direkte i hjertet på dig, der elsker at kommunikere med mennesker fra andre lande. For dig, der gennem dine sprogkundskaber gør udebanen til din hjemmebane. Vi dykker vi ned i andre kulturer og forsøger at forstå hvordan man kommunikerer bedst med mennesker fra andre lande.

Du kommer til at jonglere med fremmedsprog, idet du har engelsk på A-niveau og derudover to andre fremmedsprog, nemlig tysk og spansk. Læg dertil, at du her får et grundigt kendskab til internationale erhvervs- og samfundsforhold. At du bliver tunet ind på arbejdet i internationale virksomheder og organisationer. At den internationale linje med sprog er en direkte indgang til studier på en række af landets videregående uddannelser. Med andre ord: du ender med en studenterhue, der uden problemer kan kyles i kufferten, når den store verden byder sig til.

Studieretningens opbygning

1.g 
Vi tager på tur med klassen som helhed – hvis sproget kan komme i spil vil vi gøre det, men f.eks. vil elever med kinesisk rejse til en europæisk storby.
Spanskeleverne kan rejse til f. eks. Madrid. Alle steder besøger vi virksomheder, som har tilpasset sig det moderne marked ved at have flyttet produktionen til lande med billig arbejdskraft for i stedet at fokusere på design, udvikling og innovation. Endvidere arrangerer vi en ”Globaliseringsuge”, hvor eleverne bevidstgøres om, hvad det vil sige at være en del af en globaliseret verden. Vi har besøg af politikere og virksomheder, som fortæller om deres syn på globalisering, herunder udviklingsbistand og forretningsetik.

2.g:
Vi beskæftiger os med illegal indvandring, international terrorisme, demokrati og EU. Elever, der har valgt tysk, tager på studietur til Frankfurt, evt. også Berlin.

Spanskeleverne tager til Málaga, får intensiv undervisning på den spanske sprogskole Debla og tager på ekskursioner og virksomhedsbesøg. Er du på linjen med tysk skal du 1 til 2 uger til Tyskland.

Såfremt du ønsker at deltage i rejseaktiviteten, skal du regne med i gennemsnit at bruge 5-10.000 kr. pr. år, alt efter destination.

Studieretningsfag på culture & language

På culture & language har du disse studieretningsfag: 

 • Tysk A
 • Spansk A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere:

Heidi Norin Sejer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 27 Mail: hese@tietgen.dk

Marianne Kolle Christensen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 26 Mail: mchr@tietgen.dk

Rasmus Albrektsen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 24 Mail: raal@tietgen.dk

Ruth Voldgaard Schaeffer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 22 Mail: rusc@tietgen.dk