Elevernes Tietgen

En stor vækst har de seneste par år præget Tietgen Handelsgymnasium, hvilket også har kunnet mærkes som elev. Elmelundsvej 10 er blevet en attraktiv destination som følge af en stigende popularitet ved uddannelser rettet mod handel og erhverv.
Elevtallet lå i 2012 på 1100, og er i årene 2015-2016 er steget til hele 1550 elever.

Pladsen er altså de seneste år blevet lidt trang, og der er blevet lidt mere trafik på gangene.

Derfor åbnede gymnasiet, i 2014 officielt den nye idrætshalved navn C.F. Tietgen Boxen, der nu giver eleverne endnu mere plads til både fællessamlinger, foredrag samt social og fysisk udfoldelse. Med den nye tilbygning fulgte ligeledes nogle nye klasselokaler, så der gives endnu mere plads til fl ere elever. Der er nu plads til, at hele skolen kan samles ét sted til fx fællessamlinger. 

C.F. Tietgen Boxen er dog ikke er nok, og i 2016 åbnede en helt ny udbygning, med et endnu bedre studiemiljø, og endnu mere plads til den enkelte elev. Den nye cirkelformede udbygning er på i alt 3300 m2fordelt på to plan. I stueplan er der lærerværelse og administration, mens der i parterreplan er 10 nye klasselokaler og lækre studieområder.