elevrådet - tietgen cooperation

Tietgen Cooperation består af fire udvalg: Aktivitetsudvalget, Festudvalget, Magazine og Promotion.

Udover det sociale liv, beskæftiger Tietgen Cooperation sig også med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen, hvilket sker gennem skolens elevråd. Elevrådet består af en elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver klasse, der vælges for et år af gangen. Det er herigennem, at du kan få indflydelse på alt fra undervisningsformen til udsmykning og møblering af skolen.

Elevrådet varetager mange vigtige opgaver på skolen, men først og fremmest er de elevernes stemme over for skolens ledelse, hvor de taler elevernes sag.

Elevrådet har også repræsentanter både i skolens bestyrelse og i skolemiljøudvalget, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende vores daglige trivsel.

Elevrådet på Tietgen Handelsgymnasium afholder møde cirka én gang om måneden. Til disse møder diskuteres, hvorledes vi får en endnu bedre skole, og der lægges retningslinjer for, hvordan eleverne skal forholde sig til bestemte sager.

Du kan følge med i Tietgen Cooperations dagligdag på deres hjemmeside, Instagram og Facebook.

https://tietgencooperation.com

http://instagram.com/tietgencooperation

http://www.facebook.com/TietgenCooperation