Rikke fra økonomilinjen

Hvorfor valgte du netop din studieretning? 
Jeg har egentlig altid været glad for folkeskolens almenhed, men samtidig har jeg altid ment, at økonomi, tal og hvordan samfundet er ”skruet sammen” var utrolig spændende. Økonomilinjen kunne give mig den lidt talmæssigt hårdere tilgang til økonomifagene end fx marketinglinjen. 
  
Hvad er det gode ved din studieretning?
Efter jeg er startet på økonomilinjen, har jeg fået en stor faglig ballast inden for økonomi, som jeg kan bruge i ”den virkelige verden”. Det, vi lærer på økonomilinjen, føler jeg, er relevant, og jeg kan anvende min økonomiske viden, når vi diskuterer emner fra den globale verden, det danske samfund og erhvervslivet. Når jeg ser nyheder, kan jeg forholde mig kritisk til emnet, fordi jeg har fået en stor faglig økonomisk viden.
  
Hvordan udmærker din studieretning sig?
Jeg har valgt matematik på A-niveau, hvilket gør, at jeg har en vekselvirkning af økonomi og matematiske fag. Forskellen fra andre studieretninger på hhx, er fokuseringen på virksomheds- og internationaløkonomi. Dette er lidt ”hårdere” økonomifag end de andre linjer, hvor der er mere fokus på virksomhedens afsætnings- og promotionstrategi.  
 
Hvad kan du bruge din studieretning til, når du er færdig med gymnasiet?
Jeg har fundet ud af, hvilke områder, jeg især synes, er spændende inden for økonomi, og hvilke områder, jeg derfor vil læse på universitetet. Jeg er især glad for faget international økonomi, som jeg vil læse efter et sabbatår. Jeg er overbevist om, at jeg kan bruge det, jeg har lært på hhx, og at jeg på mange områder vil være foran  stx- eller htx- elever på et fremtidigt økonomistudie.