Sådan bliver du optaget

Det er en stor beslutning at vælge ungdomsuddannelse. Du har måske tænkt over det i lang tid, eller måske altid vidst, hvad du ville. Eller også nærmer tilmeldingsfristen sig, og du er stadig i tvivl...

Ligegyldigt hvad, så behøver du ikke at være alene om beslutningen - du er altid velkommen til at kontakte os!

Når du har besluttet dig for at søge optagelse på Tietgen Handelsgymnasium er der nogle krav og betingelser du skal være opmærksom på:

 1. Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse
 2. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10-klasses prøver i følgende fag:
  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • tysk eller fransk (hvis faget bliver udtrukket)
  • fysik/kemi/biologi/geografi (de fag du får udtrukket)

Hvis du opfylder disse krav - og hvis du i din uddannelsesplan ikke er indstillet til optagelsesprøve - vil du blive optaget.

Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller dig til uddannelsesparathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sådan. Du vil i så fald skulle vurderes i 4 fag: Dansk, engelsk, matematik samt tysk. Læs mere om UPV her.

Du skal ansøge online på  www.optagelse.dk.

Hvis du går i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via www.optagelse.dk inden 1. marts.

Hvis du er gået ud af skolen, skal du søge via www.optagelse.dk inden 15. marts.

Er du blevet optaget  i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du aflægge de krævede afgangsprøver fra folkeskolen. Ellers bortfalder din optagelse.

Hvis du på grund af dokumenteret sygdom mangler en eller flere af de krævede prøver, vil vi fortsat kunne optage dig, hvis du aflægger de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver.

Der henvises til § 15 stk. 3, i bekendtgørelse nr. 128 af 6. februar 2015 om optagelse på de gymnasiale uddannelser.

Forvirret? Så kontakt os! Vi kender reglerne ud og ind.