Uddannelses- parathedsvurdering (UPV)

Ansøgere, der søger direkte fra 9. eller 10. klassen og som ikke er erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, vil blive indkaldt til en uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Vi vil vurdere ansøgerens faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Selve forløbet er todelt. Først gennemføres en elektronisk, skriftlig og faglig test i dansk, engelsk, matematik og tysk. Efter testen er der en samtale af ca. 15 minutters varighed om især de personlige og sociale kompetencer med en studievejleder og en uddannelsesleder.

Resultatet af prøvningen meddeles skriftligt senest et par dage efter prøvningen og samtidigt orienteres Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Den uddannelsesparathedsvurdering, som Tietgen Handelsgymnasium foretager, gælder for optagelse på alle gymnasiale uddannelser i den pågældende ansøgningstermin.