Skolestart

Første skoledag
Den føste skoledag mødes alle elever i CFT Boxen til en fælles introduktion. Herefter går du, sammen med din mentor (klasselærer), op i jeres klasselokale.

Her vil du blandt andet blive introduceret til Projekt Netwerk.
Netwerk handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber og udbrede viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser. Med Netwerk er målet at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Introduktionsdage
For at du kan få mulighed for at lære dine nye kammerater at kende, har skolen tilrettelagt et introduktionsprogram for den første undervisningsuge. 

Skolens elevråd, Tietgen Cooperation arrangerer en introfest i løbet af de første par uger.