Fasttrack - ny uddannelse fra 2018

På den 2-årige hhx får du de samme niveauer som på en 3-årig hhx og det samme eksamensbevis, men du gennemfører på kortere tid!

Vi tilbyder et hurtigere gymnasieforløb, hvor du bliver udfordret af øget tempo samt højere fagligt niveau i et læringsfællesskab, hvor talentpleje er i fokus. Du kommer til at gå i klasse med andre fasttrackere med samme ambitionsniveau som dig i et undervisningsmiljø med dynamik, intensive forløb og ikke mindst individuelle udfordringer.

Studieretning

På FastTrack får du en studentereksamen med et stærk merkantilt, samfundsøkonomisk og matematisk fokus med studieretningsfagene:

• Virksomhedsøkonomi A
• Matematik A
2. fremmedsprog

Som udgangspunkt har alle fasttrackere tysk B, men vælger du tysk A, får du 5 A-niveauer og kan gange dit eksamensgennemsnit med 1,03.

Talentfokus og stærk kobling til videregående uddannelser og erhvervsliv

På hhx er du tæt på virkeligheden, og samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser indgår naturligt i uddannelsen.

På FastTrack intensiverer vi samarbejdet i form af et talentprogram, hvor du løser konkrete og aktuelle opgaver med rådgivning, sparring og bedømmelse fra både virksomheder og universiteter, som også vil blive inddraget processen omkring din studieretningsopgave.

Learning on-demand

Du vil også opleve ”Learning on-demand”, hvor dele af din uddannelse afvikles med elektronisk individuel rådgivning uafhængigt af tid og sted, og dine faglærere planlægger på tværs af fag, så du får hurtigere helhedsforståelse og kan til egne dig de faglige mål på kortere tid.


Studiemiljø og socialt sammenhold

Du får travlt, men der er også tid til at være en del af et godt studiemiljø på et stort gymnasium, hvor vi også prioriterer det sociale miljø højt. Det er vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt med dine klassekammerater.

På FastTrack kan du deltage i studiecaféer, idrætsdag, MasterClasses, ekskursioner, fredagscaféer, fester, galla, sidste skoledag og mange andre gode oplevelser i
dagligdagen sammen med gymnasiets andre elever på din egen alder. Der er også indlagt en fælles studierejse for alle FastTrack-elever med en dansk eksportvirksomhed som omdrejningspunkt.

Videreuddannelse og karriere 

Når huen er hjemme, har du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser. I vejledning af dig til videregående uddannelse, har vi på FastTrack særligt fokus på de lange videregående uddannelser, hvor du får  udvidede brobygningsmuligheder i gymnasieforløbet.

Efter uddannelsen får du et særligt bevis for, at du er fasttracker sammen med dit eksamensbevis som du kan du vedlægge dit CV.

Retningslinjer for ansøgning

www.optagelse.dk skal du ansøge om optagelse på FastTrack og vedhæfte en ansøgning

Ansøgningen skal rumme følgende:

  • De seneste karakterer fra grundskolen
  • Eksamensresultater eftersendes til hhx@tietgen.dk. Skriv ”FastTrack” i emnefeltet
  • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side)

Den motiverede ansøgning skal bl.a. rumme refleksioner over:

  • Hvorfor du søger?
  • Hvad du vil bruge FastTrack til?
  • Hvad dine forventninger er til uddannelsen?
  • Hvorfor du mener at være kvalificeret?

I løbet af foråret vil du blive indkaldt til en samtale med afsæt i din ansøgning.

Senest inden udgangen af juni måned får du svar på, hvorvidt du er optaget på FastTrack eller ej. I fald du ikke bliver optaget vil du blive tilbudt en plads på vores 3-årige hhx.