økonomi

De økonomiske linjer er for dig, der kan lide matematik, har lyst til at arbejde med tal og er interesseret i, hvilken rolle økonomi spiller i den enkelte virksomhed og i samfundet. Du er samtidig interesseret i, hvilke muligheder det internationale samarbejde giver det enkelte land og den enkelte virksomhed for at styre egen økonomi.

Udgangspunkt i Breaking News

Økonomilinjerne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af. I de seneste år har finanskrisen og gældkriserne fyldt meget i mediebilledet og i undervisningen. Vi forsøger på et teoretisk grundlag at finde svar på, hvorfor finanskrisen opstod, hvordan den kan løses, hvilken indflydelse finanskrisen og gældskrisen har for den enkelte virksomhed, forskellige brancher og det enkelte land. Vi analyserer, diskuterer og vurderer, hvordan forskellige landes regeringer, EU og andre internationale organisationer forsøger at imødegå og løse krisen.

Hvad tager du med fra økonomilinjen

Du er et selvstændigt menneske, der kan sætte sig ind i og tage stilling til aktuelle problemstillinger. 
Du er derfor klar til at tage en videregående uddannelse eller blive ansat som trainee i en virksomhed.
Du kan sigte mod et job som økonom i en virksomhed, jurist, revisor, journalist, men også folkeskolelærer, datalog eller psykolog. Mulighederne er mangfoldige.

Og du ved, at du aldrig skal optage et sms-lån.

Optagelse

Hvis du går i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via www.optagelse.dk inden 1. marts.

Hvis du er gået ud af skolen, skal du søge via www.optagelse.dk inden 15. marts.