Tietgen Talent

Tietgen Talent er et tilbud til de dygtigste elever, der udbydes i samarbejde med Syddansk Universitets Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

I løbet af skoleåret arbejder eleverne selvstændigt i grupper med en selvvalgt problemstilling under et overordnet økonomisk emne. Grupperne modtager løbende sparring og vejledning fra phd-studerende på instituttet og deltager i løbet af året i en række faglige arrangementer på universitetet. Disse består bl.a. af oplæg om mikro- og makroøkonomi, statistik og metode, samt forskeroplæg.

Programmet afsluttes med en finale, hvor grupperne præsenterer deres projekter for et dommerpanel bestående af Tietgens direktør, en professor fra SDU og en repræsentant fra det private erhvervsliv.

Tanken er at give eleverne en forsmag på universitetet, samtidig med at det giver ekstra udfordringer til de dygtigste elever.

Sidste skoleår var emnet sundhedsøkonomi og emnerne var blandt andet:

-       Brugerbetaling ved nyredonation
-       Forskellige aflønningsprincipper for praktiserende læger
-       Hvad er værdien af et statistisk menneske?
-       Kan det betale sig at aflønne folk for at holde op med at ryge?
-       Bør man indføre ’healthy zones’ omkring uddannelsesinstitutioner?
-       Burde man genoverveje beslutningen om HPV-vaccinen?