English

Økonomi

De økonomiske linjer er for dig, der brænder for at arbejde med tal og er interesseret i, hvilken rolle økonomi spiller i den enkelte virksomhed og i samfundet.

Er du vil med tal?

Økonomilinjerne tager udgangspunkt i breaking news, og den verden, vi er en del af. I de seneste år har finanskrisen og gældkriserne fyldt meget i mediebilledet og i undervisningen. Vi forsøger på et teoretisk grundlag at finde svar på, hvorfor finanskrisen opstod, hvordan den kan løses, hvilken indflydelse finanskrisen og gældskrisen har for den enkelte virksomhed, forskellige brancher og det enkelte land. Vi analyserer, diskuterer og vurderer, hvordan forskellige landes regeringer, EU og andre internationale organisationer forsøger at imødegå og løse krisen.

Hvorfor skal du vælge de økonomiske linjer?

De økonomiske linjer er for dig, der kan lide matematik, har lyst til at arbejde med tal og er interesseret i, hvilken rolle økonomi spiller i den enkelte virksomhed og i samfundet. Du er samtidig interesseret i, hvilke muligheder det internationale samarbejde giver det enkelte land og den enkelte virksomhed for at styre egen økonomi.

Fire studieretninger

På økonomilinjen kan du vælge mellem fire studieretninger:

 • Finans 
 • Samfundsøkonomi
 • Global økonomi mulighed for 5 uger i Kina
 • It og økonomi

Læs mere om indhold og studieretningsfag på de forskellige studieretningslinjer nedenfor.

Finans

På finans-linjen er virksomheden i centrum og temaer tager udgangspunkt i hvordan en virksomhed styres under indflydelse af samfundsudvikling og den globale udvikling. Der opstilles matematiske modeller til optimering af såvel logistik, indtjening og finansiering mm. I denne forbindelse er sammenhængen mellem teori og praksis helt nødvendigt, og foredrag og virksomhedsbesøg demonstrerer at det ude i virkeligheden går op i en højere enhed.

Studieretningsfag på finanslinjen:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • Matematik A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Samfundsøkonomi

I undervisningen på samfundsøkonomi-linjen kommer du til at arbejde med temaer om velfærdsøkonomi, fattigdom i Danmark og i u-lande, unge og politik, miljø og andre aktuelle emner. Temaerne undersøges fra forskellige faglige synsvinkler, hvor teori og praksis går hånd i hånd med elevernes egne empiriske undersøgelser, og understøttes af foredrag og besøg hos forskellige aktører som offentlige institutioner, virksomheder og SDU.

Studieretningsfag på samfundsøkonomi-linjen:

 • International økonomi A
 • Matematik A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Global økonomi

På global økonomi kommer du til at arbejde med temaer som globalisering, internationalisering og CSR. Temaerne sættes i relation til danske virksomheders handlemuligheder i den globale verden.  I undervisningen inddrages en kontaktvirksomhed med internationalt perspektiv. Teori og praksis indgår i en vekselvirkning og krydres med virksomhedsbesøg og foredrag.

Studieretningsfag på global økonomi-linjen:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

5 uger i Kina

På global økonomi har du som noget nyt, mulighed for et 5 ugers studieophold i Kina, hvoraf 4 uger foregår i Shanghai og 1 uge i Beijing. Studieopholdet er placeret i begyndelsen af 2.g – det vil sige at du skal rejse lige efter sommerferien. Under opholdet i Kina bliver du undervist i fagene matematik og kulturforståelse. Hele klassen deltager i studieopholdet og vil få tilrettelagt undervisningen resten af året, således at der samles op på øvrige fag i løbet af resten af skoleåret. 

De første fire uger skal du bo på Shanghai Finance Universitys campusområde, hvor du introduceres til Kina og byen. En af vores underviser fra Tietgen Handelsgymnaisum følger med og bor på campus sammen med dig. Denne underviser vil også din kontaktperson under hele studieopholdet.

Studieopholdet afsluttes med en uges studietur i Beijing. Under opholdet vil der, udover undervisning, bl.a. være arrangeret virksomhedsbesøg og andre aktiviteter, så du får et godt indblik i det kinesiske samfund, Kinas kultur og hvordan der drives forretning i landet.

Mere om Shanghai Finance University

Shanghai Finance University har i alt ca. 11.000 studerende – hvoraf ca. 600 er internationale studerende. SFU har i mange år haft et tæt samarbejde med andre danske uddannelsesinstitutioner. Universitetet er beliggende i udkanten af Shanghai på et stort, meget grønt campus. På campus er der bl.a. bibliotek, idrætsfaciliteter, restauranter, caféer og små forretninger. De internationale studerende indlogeres på et hotel på campus, hvor Tietgens elever således vil bo under samme tag som studerende fra mange dele af verden. Tietgens elever indlogeres som udgangspunkt på 2-mandsværelser med eget bad.

Økonomi

Tietgen Handelsgymnasium dækker alle udgifter direkte relateret til den planlagte undervisning. Til dækning af rejseudgifter, kost og logi samt lommepenge må påregnes en egenbetaling på ca. 20.000 kr. Der vil blive søgt legater for hele klassen med henblik på at nedbringe dette beløb mest muligt. Du har også mulighed for at søge legater til dækning af din egen rejse.

Husk at du ved optagelse skal skrive "Kina" i kommentarfeltet.

It & økonomi

It & økonomi er en studieretningslinje for dig, der er vild med it, apps, hjemmesider og robotteknologi

It & økonomi er for dig som synes det er spændende at se, hvordan it og nye teknologier i højere og højere grad bliver en del af erhvervslivet. På denne studieretning forener vi godt gammeldags købmandsskab med forståelse for ny teknologi - og hvordan disse to kan forenes. 

Du får indblik i hvordan it-teknologier kan bruges som et stærkt redskab for virksomheden til at skabe et endnu bedre købmandsskab, selvfølgelig ligeledes med blik for at kunne fastsætte priser, til finansiering og til at udvikle virksomhedens logistik og produktion.

Studieretningsfag på it & økonomi:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • It A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning.

Generelt om økonomi-studieretningen

Uanset linje er fokus i 1.g, at du skal lære økonomifagene at kende, og ikke mindst at din klasse skal komme til at fungere godt socialt. Vi introducerer flerfagligt casearbejde med relation til erhvervslivet og i foråret skal du på tur til København med blandt andet rundvisning i Folketinget af lokale politikere.

2.g skal du arbejde med flerfaglige forløb, hvor de økonomiske fag spiller sammen med en række andre fag for eksempel matematik, finansiering, dansk mm. Du kommer ud af huset på besøg hos virksomheder, offentlige institutioner eller på tur til Hamburg for at blive klogere på Hamburgs position som transportknudepunkt og betydningen heraf for Danmark.

3.g fastholdes det flerfaglige sigte gennem enkelte flerfaglige forløb, foredrag og virksomhedsbesøg. Vi planlægger en studietur til et land, der udover det internationale indhold, giver mulighed for at holde et økonomisk fokus.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere:

Heidi Norin Sejer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 27 Mail: hese@tietgen.dk

Rasmus Albrektsen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 24 Mail: raal@tietgen.dk

Marianne Kolle Christensen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 26 Mail: mchr@tietgen.dk

Ruth Voldgaard Schaeffer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 22 Mail: rusc@tietgen.dk