Grundskoleprojekter på Tietgen

På Tietgen Handelsgymnasium og Tietgen Business (EUD/EUX) deltager vi rigtig gerne i undervisningsforløb med grundskoler – og vi har stor erfaring med flere spændende forløb. Ud over at give eleverne i grundskolen kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrækker, giver forløbene også andre
fordele for jer som grundskole:

  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye teknologiske læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde.
  • Velegnet som indhold eller supplement i forbindelse med fx "Uddannelse og job"-aktiviteter
  • Grundskolelærerne vil få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der arbejdes med på handelsgymnasiet og de merkantile erhvervsuddannelser, og som grundskoleeleverne skal ’klædes på til’.
  • Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer.
  • Mulighed for at vores elever inddrages i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne.
  • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere på ungdomsuddannelserne, hvilket giver mulighed for at hjælpe hinanden i andre sammenhænge.

9 spændende aktiviteter

Aktiviteterne tager udgangspunkt i grundskoleelevernes behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb. Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem lærerne fra grundskolen og vores ungdomsuddannelser.

Læs mere om de enkelte aktiviteter:

Tietgen Hhx folder

Business EUX/EUD folder 

Handelsgymnasiet (hhx)

Lena Haubjerg Mortensen
Ansvarlig for grundskoleprojekter (hhx)
Mail: lsoe@tietgen.dk
Mobil: 26 33 44 16

Business (eud og eux)

Lone Wallin
Ansvarlig for grundskoleprojekter (eux/eud)
Mail: lonh@tietgen.dk
Mobil: 29 46 78 18