Grundskoleprojekter

BEMÆRK - der er pt er lukket for tilmeldinger.

På Tietgen Handelsgymnasium deltager vi meget gerne i undervisningsforløb i grundskolen.

Udover at kunne præsentere hhx-uddannelsen gennem syv spændende forløb, har vi stor erfaring i planlægning og gennemførelse af forløb med inddragelse af vores egne elever og spændende virkelighedsnære cases. Vi er meget fleksible i vores tilgang til samarbejde med grundskolerne.

Forløbene tilbyder blandt andet.:
• at supplere den daglige undervisning med nye læringsmetoder, tværfaglige
forløb og samarbejde på tværs af klassen med inddragelse af hhx-elever

• at supplere fastlagte forløb og valgfag

• unik indsigt i de kompetencer, der arbejdes med på handelsgymnasiet

• at netværke mellem grundskole og handelsgymnasiet

• mulighed for at klæde grundskoleeleverne bedre på til at foretage valg af  ungdomsuddannelse

Om forløbene
De syv forløb er sammensat så de i bredest muligt omfang dækker de merkantile og samfundsfaglige fag, der indgår i hhx-uddannelsen. Forløbene er bygget op, så de tager udgangspunkt i den hverdag, som grundskolerne står i.

De enkelte forløb planlægges i tæt samarbejde med jer for at sikre nærværende og relevante forløb.

Vi stiller med kompetente undervisere og engagerede hhx-elever, der deltager under hele forløbet. Dette er for at sikre, at jeres elever får det størst mulige udbytte af det enkelte forløb.

Forløbene afholdes enten på jeres skole eller hos os. Læs mere i brochuren
her.

For yderligere information kontakt:

Lena Haubjerg Mortensen
Ansvarlig for grundskoleprojekter
Mail: lsoe@tietgen.dk
Mobil: 26 33 44 16