English

Confucius Classroom

På Tietgen Handelsgymnasium er vi meget stolte af, at vi har fået tildelt et Confucius Classroom. Det skal være med til at fremme kendskabet til Kina og kinesisk kultur blandt vores elever.

Confucius Classroom

Den kinesiske økonomi buldrer derudaf, og Kina bliver en stadig større spiller på den internationale scene. Kan man tale kinesisk, står man med et godt kort på hånden, når man skal ud og finde et arbejde i erhvervslivet.

Confucius Classroom er et samarbejde mellem Tietgen Handelsgymnaisum og Confucius Institute på Copenhagen Business School. Her får vores undervisere adgang til undervisningsmateriale, sparring med kinesiske sproglærere, mulighed for at invitere gæsteundervisere og mulighed for efteruddannelse i Kina.

Gavner både gymnasiet og byen

For at få tildelt et Confucius Classroom skal man ikke kun være skrap til at undervise i kinesisk, man skal også have en by, der støtter op om samarbejdet med Kina.

Ved åbningen af Confucius Classroom pointerede Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel også vigtigheden ved at udnytte de samarbejder, der bliver skabt i kommunen:

”Vi skal som by være stærke til at bruge de relationer, der bliver skabt rundt omkring, og udnytte det til gensidig fordel. Og det er derfor jeg er her. Jeg vil vise, at Odense støtter op om initiativer som dette”, siger Peter Rahbæk Juel og pointerer, at man i Odense har gode erfaringer med samarbejde med Kina i form af en innovation robotindustri.

Et internationalt kvalitetsstempel

”Confucius Classroom et kvalitetsstempel, der sikrer at vores undervisere har en nyeste viden, og kan tilbyde vores elever praksisnær undervisning med eksempler fra den virkelige verden”, siger uddannelseschef Anders Rex, der har stået for kontakten til Confucius Institute.

For elever, der har kinesisk på vores internationale studieretning, åbner Confucius Classroom også spændende døre. Eleverne får nemlig mulighed for at søge om at få et scholarships til at studere på et af Kinas attraktive universiteter. ”Sidste år vandt en af vores elever en konkurrence, hvor præmien var et 2 ugers ophold i Kina med alt betalt” forklarer Anders Rex.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til studieretningerne, hhx-uddannelsen, optagelse, adgangskrav eller andet om vores gymnasium, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere:

Heidi Norin Sejer

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 27 Mail: hese@tietgen.dk

Marianne Kolle Christensen

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 26 Mail: mchr@tietgen.dk

Rasmus Albrektsen

Studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 24 Mail: raal@tietgen.dk

Ruth Voldgaard Schaeffer

Studievejleder/IB coordinator, Tietgen Handelsgymnasium Telefon: 65 45 22 22 Mail: rusc@tietgen.dk