English

Optagelse og adgangskrav

Du skal søge optagelse på Tietgen Handelsgymnasium via optagelse.dk, som er den officielle ansøgningsside for alle ungdomsuddannelser

Sådan bliver du optaget

Det er en stor beslutning at vælge ungdomsuddannelse. Du har måske tænkt over det i lang tid, eller måske altid vidst, hvad du ville. Eller også nærmer tilmeldingsfristen sig, og du er stadig i tvivl. Ligegyldigt hvad, så behøver du ikke at være alene om beslutningen - du er altid velkommen til at kontakte os.

Du skal søge optagelse via optagelse.dk inden 1. marts samme år som du vil starte på hhx. Søg optagelse her

Optagelsesprocedure

Går du i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via optagelse.dk inden 1. marts.

Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller dig til uddannelsesparathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sådan. Du vil i så fald skulle vurderes i fire fag: dansk, engelsk, matematik samt tysk. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering nederst på denne side.

Er du gået ud af folkeskolen, skal du søge optagelse via optagelse.dk inden 15. marts.

Er du blevet optaget  i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du aflægge de krævede afgangsprøver fra folkeskolen. Ellers bortfalder din optagelse. Hvis du på grund af dokumenteret sygdom mangler en eller flere af de krævede prøver, vil vi fortsat kunne optage dig, hvis du aflægger de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver.

Vi henviser til § 15 stk. 3, i bekendtgørelse nr. 128 af 6. februar 2015 om optagelse på de gymnasiale uddannelser.

 

Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen her

Læs Mere

Adgangskrav

Når du har besluttet dig for at søge optagelse på Tietgen Handelsgymnasium er der nogle krav og betingelser du skal være opmærksom på:

  • Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10-klasses prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk (hvis faget bliver udtrukket) og fysik/kemi/biologi/geografi (de fag du får udtrukket)

Hvis du opfylder disse krav, og hvis du ikke er indstillet til optagelsesprøve, vil du blive dirkete optaget på Tietgen Handelsgymnasium

Forvirret?

Så kontakt os endelig - vi kender reglerne ud og ind! 

Heidi Norin Sejer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 27 Mail: hese@tietgen.dk

Marianne Kolle Christensen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 26 Mail: mchr@tietgen.dk

Rasmus Albrektsen

Studievejleder Telefon: 65 45 22 24 Mail: raal@tietgen.dk

Ruth Voldgaard Schaeffer

Studievejleder Telefon: 65 45 22 22 Mail: rusc@tietgen.dk