English

Marketing Verdensmål

Afsætning A - Virksomhedsøkonomi A

Bliv rustet til at arbejde med FNs Verdensmål og bæredygtighed på Tietgen Handelsgymnasium

FN’s Verdensmål definerer 17 centrale udfordringer, som menneskeheden står over for de næste mange år. Alverdens lande og virksomheder vil således arbejde stadigt mere målrettet i forhold til at overvinde udfordringerne på en bæredygtig måde.

Hvis du vælger at gå i Verdensmålsklassen vil du få et stærkt fagligt ståsted i forhold til at arbejde og uddanne dig inden for et område, som fylder stadigt mere politisk, økonomisk og kulturelt.

Du vil:

  • Analysere udfordringerne og arbejde med forskellige løsningstiltag
  • Høre oplæg fra centrale politikere, forskere og meningsdannere
  • Gå i dybden med centrale problemstillinger via projektarbejde og større opgaver
  • Komme på ekskursioner og studietur til steder, der arbejder med Verdensmålene 

Studieretningsfag på Marketing Verdensål

På Marketing Verdensmål har du disse to studieretningsfag:

  • Afsætning A
  • Virksomhedsøkonomi A

Se hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning her. (Du sendes videre til ug.dk)